Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Ouderschapsverlof, adoptieverlof en pleegouderverlof voor politiediensten wordt grondig hervormd

Nieuws - 30/01/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De verlofregeling bij de politiediensten wordt aangepast. Voortaan kunnen personeelsleden niet alleen gebruik maken van een hervormd ouderschapsverlof, maar kunnen zij ook aanspraak maken op een gewijzigd adoptieverlof en pleegouderverlof.
Er treden binnenkort een aantal veranderingen in werking met betrekking tot het verlofstatuut van medewerkers van de politie. Een onderscheid moet gemaakt worden tussen 3 systemen.
Ouderschapsverlof
Elk personeelslid in dienstactiviteit, met uitzondering van de aspirant, kan bij de geboorte of adoptie van zijn kind, ouderschapsverlof opnemen gedurende volgende periodes:
3 maanden als voltijds verlof,
6 maanden bij een vermindering van de prestaties met de helft en voltijdse tewerkstelling; en
15 maanden bij een vermindering van de prestaties met één vijfde en voltijdse tewerkstelling.
De politiemedewerker heeft recht op ouderschapsverlof vanaf de geboorte van zijn kind of van zodra het kind bij adoptie ingeschreven is in het bevolkingsregister, en dit tot het kind 12 jaar wordt. Die leeftijdsgrens telt niet meer van zodra het kind ten minste voor 66% getroffen is door een lichamelijke of geestelijke beperking.
Adoptieverlof
Elk personeelslid in dienstactiviteit, met uitzondering van de aspirant, kan gedurende een periode van maximum 6 weken adoptieverlof nemen. Het verlof moet uiterlijk binnen de 7 maanden na de opname van het kind in het gezin worden genomen.
Indien een politiemedewerker adoptieverlof wilt opnemen moet hij zijn werkgever minstens 1 maand voor de aanvang van het verlof schriftelijk in kennis stellen samen met volgende documenten:
een attest waarin de toewijzing van het kind wordt bevestigd, om het verlof van ten hoogste 4 weken te verkrijgen vooraleer het kind opgenomen in het gezin;
een attest dat de inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister bevestigt, om het resterende verlof te kunnen opnemen; en
een verklaring op eer die de verdeling van de bijkomende weken adoptieverlof vastlegt.
De maximumduur van het adoptieverlof wordt verdubbeld wanneer het kind getroffen is door een lichamelijke of geestelijke beperking van ten minste 66%.
Het adoptieverlof wordt in de komende jaren per adoptieouder opgetrokken met 3 weken vanaf 1 januari 2023, met 4 weken vanaf 1 januari 2025 en met 5 weken vanaf 1 januari 2027.
Pleegouderverlof
Elk personeelslid kan ook voor 6 weken pleegouderverlof opnemen, wanneer zij onder meer door de rechtbank als pleegouder is aangesteld of door het comité bijzondere jeugdbijstand.
Het pleegouderverlof loopt gelijkaardig met adoptieverlof, met uitzondering van volgende verschillen:
het verlof moet opgenomen worden binnen de 12 maanden volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin; en
de documenten die de pleegouder moete voorleggen zijn ter staving van de gebeurtenis die het recht op pleegouderverlof doet ontstaan.
Inwerkingtreding:
het adoptieverlof en pleegouderverlof treedt in werking op 1 januari 2023, voor de aanvragen die worden ingediend vanaf 1 december 2022 en voor zover het verlof ten vroegste aanvangt vanaf 1 januari 2023
het ouderschapsverlof treedt in werking op 1 februari 2023.

Extra informatie: RPPol.