Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Comité P krijgt vrije toegang tot Rijksregister, bevolkingsregisters en Vreemdelingenregister

Nieuws - 29/01/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De leden van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (‘Comité P’), van de Dienst Enquêtes voor de politiediensten (‘Dienst Enquêtes P) en de leden van het administratief personeel van het Vast Comité P hebben voortaan vrije toegang tot de gegevens die beschikbaar zijn in het Rijksregister, het wachtregister, de bevolkingsregisters, het register van de identiteitskaarten en het register van de Vreemdelingenkaarten. Voorafgaande machtiging van de minister van Binnenlandse Zaken is niet meer nodig.
De wetgever wijzigt in die zin de Rijksregisterwet en de Wet op de Bevolkingsregisters.
Naar analogie met politiediensten
De vrijstelling moet ervoor zorgen dat het Comité P haar toezicht- en controleopdracht efficiënter kan uitvoeren. Het Comité P oefent immers als onafhankelijk en extern orgaan toezicht uit over de personeelsleden van de politiediensten. Deze politiediensten hebben al in 2018 een machtigingsvrijstelling. Volgens de wetgever kan het Comité P het toezicht alleen met effectief en efficient uitoefenen als het over dezelfde vrije toegang tot de gegevensbanken beschikt als de diensten waarop het moet toezien. Het is volgens de wetgever ‘niet wenselijk dat de wettelijke opdrachten van het Comité P worden verlamd of vertraagd’ door een machtigingsvereiste. De informatie is immers nodig om alle personen die bij de onderzoeken betrokken zijn, alsook de personen die worden uitgenodigd voor verhoor, nauwkeurig te identificeren en hun identificatie te verifiëren of aan te vullen. Bovendien zorgt de toegang tot deze informatiegegevens via de authentieke bron ervoor dat de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en eventueel ook de vereiste anonimiteit kunnen worden gewaarborgd.
Voorwaarden
Voortaan hebben de leden van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, van de Dienst Enquêtes voor de politiediensten en de leden van het administratief personeel van het Vast Comité P dus geen machtiging meer nodig om toegang te krijgen tot het Rijksregister, het wachtregister, de bevolkingsregisters, het register van de identiteitskaarten en het register van de Vreemdelingenkaarten.
De wetgever stelt wel dat de machtigingsvrijstelling alleen geldt wanneer de betrokken personeelsleden ‘een kennisbehoefte hebben’ en ze voorafgaandelijk en bij naam zijn aangewezen door de voorzitter van het Vast Comité P.
Er geldt bovendien een geheimhoudingsplicht m.b.t. de verkregen informatie. De wetgever voorziet in een sanctie voor elke schending van de geheimhoudingsplicht of elke mededeling van informatie verkregen uit de registers aan personen die niet bevoegd zijn om deze te ontvangen of die deze gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten.
In werking: 5 februari 2023 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Bron:  13 AUGUSTUS 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen,BS 26 januari 2023, bl. 9191.