Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Federale dotaties lokale politie gepubliceerd

Nieuws - 19/01/2023
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De federale toelagen die de gemeenten en meergemeentepolitiezones ontvangen om de werking van de lokale politie te ondersteunen stijgen. Indexering duwt zowel de basisdotatie voor het jaar 2022, als bijkomende dotatie, de dotatie Salduz, de dotatie in het kader van het sectoraal akkoord en de dotatie voor de uitrusting handhaving openbare orde stevig omhoog.
Federale basisdotatie
De federale basisdotatie voor het jaar 2022 stijgt tot 773.255.846,70 euro. Dat is ruim 48 miljoen meer dan het budget dat voorzien was voor het jaar 2021. Al gaat het hier wel nog om een raming. Het voorziene budget in het ‘KB federale basisdotatie’ moet immers nog worden aangepast aan de rëele evolutie van de gezondheidsindex van december 2022. En dat cijfer was nog niet bekend bij het vaststellen van het KB.
Net als de voorbije jaren hebben de politiezones de voorbije maanden al een voorschot ontvangen op de basistoelage. Het merendeel is dus al gestort, maar er werd een marge van 2% weerhouden voor een eventuele correctie op basis van de reële evolutie van de gezondheidsindex.
Bijkomende financiële tegemoetkoming
De ‘bijkomende financiële tegemoetkoming’ – dat zijn de federale middelen voor de aanpak van specifieke problemen bedraagt 56.687.298,39 euro voor het jaar 2022. Voor 2021 was dat nog 55.684.968,94 euro.
Van het totale budget gaat 51.558.941,73 naar de gemeenten en meergemeentepolitiezones. De overige 5.128.356,66 wordt verdeeld op basis van politiecontracten. De minister van Binnenlandse Zaken kan die politiecontracten afsluiten met de gemeente of de meergemeentepolitiezone om bijzondere probleemsituaties aan te pakken. Daarbij gelden maximumbedragen per politiezone.
Salduz-toelage
De Salduz-toelage, de federale tussenkomst in de kosten die voortkomen uit de toepassing van de Salduz-wetgeving, blijft status quo. Voor 2022 gaat het dus net als het jaar voordien om om 2.074.099,83 euro.
Dat bedrag wordt verdeeld onder de 185 politiezones op basis van het reële aantal Salduz-interventies van categorie III of IV. De gebruikte cijfergegevens voor de verdeling zijn gebaseerd op de registratie en extractie van de verschillende SALDUZ-variabelen in het ISLP - registratiesysteem van de lokale politie - voor het jaar 2021 (januari t.e.m. december).
Federale sociale toelage
De federale sociale toelage, het bedrag dat bestemd is om een stuk van de kosten te compenseren van de bijdragen die de gemeenten en meergemeentepolitiezones aan de RSZ verschuldigd zijn, bedraagt 178.861.252,49 euro. Gevoelig meer dan het voorziene budget voor het jaar 2021. Toen ging het om 158.849.991,76 euro.
Toelage voor handhaving openbare orde
De toelage voor de uitrusting ‘Handhaving Openbare Orde’ voor het jaar 2022 verandert nauwelijks ten opzichte van het jaar voordien. Het bedrag stijgt slechts met enkele eurocenten van 424.823,78 euro naar 424.823,95 euro.
Dotatie voor meerkosten van loonsverhogingen
Tot slot komt de federale overheid ook in 2022 tegemoet in de meerkosten van de loonsverhogingen die werden doorgevoerd door de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018. De dotatie voor het jaar 2022 is vastgelegd op 4,5 miljoen euro. Voor 2021 was dit 4.499.999,98 euro.
Het budget wordt verhoudingsgewijs verdeeld onder de 185 politiezones op basis van het aantal personeelsleden die op datum van 31 december 2021 per politiezone onder de loonschalen B4, B5 M4.1, BB1, BB2.2, BB3.2 en BB4.2 vielen.
In werking: 1 januari 2023.

Bronnen: 
-21 DECEMBER 2022 - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2022,BS 16 januari 2023, bl. 6503.
-21 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie ter ondersteuning van de kosten inherent aan de uitvoering van de wet SALDUZ door de lokale politie gedurende het jaar 2022,BS 16 januari 2023, bl. 6508.
-21 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basisdotatie aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2022 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basisdotatie toegekend voor het jaar 2023,BS 16 januari 2023, bl. 6514.
-21 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2022 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018,BS 16 januari 2023, bl. 6521.
-21 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2022,BS 16 januari 2023, bl. 6527.
-22 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale dotatie ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2022,BS 16 januari 2023, bl. 6535.