Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Dienst Enquêtes P moet tuchtrechtelijke fouten ook melden in kader van strafonderzoek

Nieuws - 03/12/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De Dienst Enquêtes P van het Comité P is verplicht om de bevoegde tuchtrechtelijke overheid in te lichten over mogelijke tuchtrechtelijke fouten. Ook wanneer haar opdracht kadert in een strafrechtelijk onderzoek.
Dat staat voortaan uitdrukkelijk in de Wet toezicht politiediensten van 18 juli 1991, de zogenaamde OCAD-wet. Artikel 23 van die wet stelt al langer een meldingsplicht, maar recent is gebleken dat de bepaling vatbaar is voor interpretatie.
Het huidige artikel bepaalt het volgende: ‘Wanneer een lid van de Dienst Enquêtes P ter gelegenheid van een onderzoek feiten vaststelt die een tuchtrechtelijke fout zouden kunnen uitmaken, geeft de directeur-generaal van de Dienst Enquêtes P daarvan onverwijld kennis aan de bevoegde tuchtrechtelijke overheid.’
In de nasleep van ‘de zaak-Chovanec’ ontstond echter onduidelijkheid over de reikwijdte van deze bepaling. De vaststelling was immers dat de Dienst Enquêtes P, die in opdracht van een onderzoeksrechter een gerechtelijk onderzoek uitvoerde naar het overlijden van de heer Chovanec, de bevoegde tuchtrechtelijke overheid niet had ingelicht over het bestaan van een mogelijke tuchtrechtelijke fout. Volgens de Dienst Enquêtes P was dat immers niet nodig. In een juridische analyse van het Comité P zelf werd gesteld dat de bepaling niet van toepassing is ‘wanneer zij het geheim van het (gerechtelijk) onderzoek kan schaden’. Bovendien beriep het Comité P zich in zijn analyse ook op de parlementaire voorbereiding bij artikel 23, waarin alleen gedacht werd aan “de vaststelling van feiten bij de behandeling van klachten en aangiften door de Dienst Enquêtes P en niet bij de uitvoering van gerechtelijke opdrachten.”
In een analyse die door de dienst Juridische Zaken en Parlementaire Documentatie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd gemaakt, wordt echter een andere interpretatie gegeven. Volgens die analyse, immers, zijn “de bewoordingen van artikel 23 van de wet algemeen en op het eerste gezicht duidelijk en zou het artikel dus ook moeten worden toegepast in het kader van strafrechtelijke onderzoeken.”. Bovendien ging de dienst Juridische Zaken en Parlementaire Documentatie niet akkoord met het Comité P wat het geheim van het onderzoek betreft.
De federale wetgever gaat hier nu op verder en stelt uitdrukkelijk in de wet dat de meldingsplicht ook geldt in het kader van een strafonderzoek. Artikel 23 wordt als volgt aangepast: ‘Wanneer een lid van de Dienst Enquêtes P ter gelegenheid van een strafonderzoek feiten vaststelt die een tuchtrechtelijke fout zouden kunnen uitmaken, geeft de directeur-generaal van de Dienst Enquêtes P daarvan, na akkoord van het openbaar ministerie, desgevallend na raadpleging van de onderzoeksrechter, onverwijld kennis aan de bevoegde tuchtrechtelijke overheid’.
In werking: 8 december 2022.

Bron:  25 APRIL 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, wat de verplichting voor de Dienst Enquêtes van het Comité P betreft om in het geval van een strafonderzoek de bevoegde tuchtrechtelijke overheid in te lichten over het bestaan van een mogelijke tuchtrechtelijke fout,BS 28 november 2022, bl. 87771.

Extra informatie:
- Geraakte artikels
Wet Toezicht Politie, art. 23.