Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Ger.W.: vanaf december geen verplichte bemiddeling meer voor slachtoffers van geweld of bedreiging

Nieuws - 23/11/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 1 december 2022 mag een rechter geen gerechtelijke bemiddeling meer bevelen wanneer er ernstige aanwijzigingen zijn dat de ene partij geweld, bedreigingen of een andere vorm van druk gebruikt of heeft gebruikt ten aanzien van de andere partij. Bijvoorbeeld in geval van intrafamiliaal geweld. Dat blijkt uit een wijziging aan artikel 1734 §1 van het Gerechtelijk Wetboek.
Verplichte bemiddeling
Op basis van het huidige artikel 1734 §1 van dat Wetboek kan een rechter voor wie een zaak hangende is (behalve voor het Hof van Cassatie of de arrondissementsrechtbank), in elke stand van het geding (ook in kort geding), op gezamenlijk verzoek van de partijen of op eigen initiatief maar met instemming van de partijen, een bemiddeling bevelen. En dat zolang de zaak niet in beraad is genomen.
Hij kan die bemiddeling ook ambtshalve of op verzoek van 1 van de partijen bevelen wanneer hij meent dat een verzoening tussen de partijen mogelijk is. Alleen wanneer àlle partijen daartegen zijn, kan de rechter geen bemiddeling bevelen.
Niet meer altijd mogelijk
Die verplichte bemiddeling wordt nu in een aantal gevallen onmogelijk.
De praktijk heeft immers aangetoond dat het onder meer in zaken waarbij sprake is van intrafamiliaal geweld vaak onmogelijk is om tot een billijk akkoord en gepaste verzoening te komen via verplichte bemiddeling. Gewelddadige partners zien de bemiddeling vaak als een instrument om hun slachtoffer in hun greep te houden en op hen een blijvende druk en controle uit te oefenen. Bovendien kan de confrontatie tussen beide een vernietigende impact hebben op slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Tot slot staat de verplichte bemiddeling in dergelijke situaties haaks op de internationale verplichtingen die ons land in acht moet nemen. Denk aan het Verdrag van Europa van 11 mei 2011 inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld dat bepaalt dat bemiddeling niet mogelijk is in gevallen van geweld.
Brede wijziging Gerechtelijk Wetboek
De mogelijkheid om een bemiddeling te bevelen, blijft bestaan. Maar wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat de ene partij geweld, bedreigingen of een andere vorm van druk gebruikt of heeft gebruikt ten aanzien van de andere partij, mag de rechter alleen nog een bemiddeling bevelen wanneer hij er zich van vergewist dat de laatste partij (het slachtoffer van het geweld) er vrijwillig mee instemt. Om daar zeker van te zijn, moet hij de uitdrukkelijke mondelinge toestemming van het slachtoffer krijgen in afwezigheid van de andere partij.
De wetgever kiest dus voor een brede wijziging. Het volstaat dat er ‘ernstige aanwijzingen zijn van geweld, bedreiging of druk’, zonder dat deze begrippen inhoudelijk gedefinieerd zijn. Het kan dus gaan van fysiek geweld, maar ook over seksueel geweld, psychisch geweld, economisch geweld, enz.
De regel wordt doorgetrokken tot volgende procedures: de verzoening (art. 731 tweede lid Ger. W.), verzoening (art. 1253ter/1 Ger. W) en bemiddeling bij de familierechtbank (art. 1253ter/1 Ger. W), de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (art. 1255 §6 Ger W.), ouderlijke verantwoordelijkheid (art. 1322nonies Ger. W.).
In werking: 1 december 2022 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron:  6 NOVEMBER 2022. - Wet teneinde te waarborgen dat de slachtoffers van geweld vooraf hebben ingestemd met een bemiddeling, een verzoening of een verwijzing naar een kamer voor minnelijke schikking,BS 21 november 2022, bl. 83615.

Extra informatie:
- Geraakte artikels
Gerechtelijk Wetboek, art. 1734 §1.