Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Omzendbrief GPI99: vanaf 1 november maaltijdcheques voor politiepersoneel

Nieuws - 21/11/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 1 november 2022 hebben alle personeelsleden van de Geïntegreerde Politie recht op maaltijdcheques. Dat geldt ook voor de personeelsleden werkzaam binnen externe diensten zoals het Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI), de Algemene Inspectie Politie (AIG), het Crisiscentrum en de Tuchtraad. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden duidt in Omzendbrief GPI99 hoe het systeem in elkaar zit.
Vroegere maaltijdvergoedingen
Het recht op maaltijdcheques staat open vanaf 1 november 2022. Maar personeelsleden die voor die datum in dienst zijn getreden kunnen ervoor kiezen om af te zien van het recht op maaltijdcheques en het ‘oude systeem’ van maaltijdvergoedingen te blijven genieten.
In principe moest die keuze voor 1 november doorgegeven zijn. Maar wie voor het oude systeem koos, kan na die datum nog terugkomen op zijn keuze en alsnog omschakelen. Wie evenwel de switch maakt, kan niet meer terug. De keuze voor maaltijdcheques is onherroepelijk en definitief.
Aantal maaltijdcheques
Het aantal maaltijdcheques waarop een personeelslid recht heeft, wordt bepaald door het aantal uren werkelijke dienstprestatie, ongeacht het werkregime, per referentieperiode (art. VI.I.3 van het RPPol) te delen door 7,6. Indien deze bewerking een decimaal getal oplevert, wordt het resultaat afgerond op de hogere eenheid.
De maaltijdcheques worden gecrediteerd omstreeks de 10de kalenderdag van de maand volgend op de maand waarin de dienstprestaties worden geleverd.
Waarde maaltijdcheques
Elke maaltijdcheque heeft een nominale waarde van 6 euro (waarvan 1,09 euro werknemersbijdrage en 4,91 werkgeversbijdrage). Dit bedrag wordt niet geïndexeerd. Er zal een tweejaarlijkse evaluatie van de nominale waarde van de maaltijdcheques plaatsvinden.
Alleen elektronisch
De maaltijdcheques worden alleen elektronisch gestort op een elektronische kaart. De kaart met het krediet van de elektronische maaltijdcheque wordt geleverd via de eenheid waar het personeelslid werkzaam is.
Cheques voor november en december komen in januari 2023
De maaltijdcheques voor november en december 2022 worden gecrediteerd omstreeks de 10de kalenderdag van de maand januari 2023. Nadien zullen ze ook telkens rond de 10e van de maand op de kaart staan.
Bijzonderheden
De omzendbrief belicht verder nog een aantal bijzonderheden. Zo worden maaltijdcheques niet toegekend (op enkele uitzonderingen na) voor periodes van verloven.

Bron:  28 OKTOBER 2022. - Omzendbrief GPI 99 betreffende de toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie en aan de personeelsleden van de Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie,BS 14 november 2022, bl. 82299.