Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2023 (NIEUW)In editie 2023 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2022. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2023 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2023 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Technische voertuigkeuring Brussels gewest: voortaan controle eCall-systeem

Nieuws - 16/11/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Bij de periodieke en niet-periodieke technische keuring van voertuigen in het Brussels gewest wordt voortaan ook gekeken naar het eCall-systeem. Zowel de installatie en configuratie van het noodoproepsysteem als de toestand en de prestaties zullen worden gecontroleerd. Het gaat om een visuele controle, maar indien mogelijk zullen ook de technische kenmerken van het voertuig worden bekeken (al dan niet met behulp van een elektronische interface).
De Brusselse regering wijzigt in die zin het KB Technisch reglement auto’s van 15 maart 1968.Bijlage 15 (periodieke technische keuring) en bijlage 41 (niet-periodieke technische keuring) worden aangevuld.
eCall
eCall staat voor ‘Emergency Call’, een noodoproepsysteem dat automatisch contact opneemt met de hulpdiensten na een ongeval. Op basis van Verordening 2015/758 moeten alle nieuwe voertuigmodellen van categorie M1 (personenwagens) en N1 (bestelwagens) die sinds 31 maart 2018 in de EU van de band rollen, met zo’n systeem uitgerust zijn.
In 2021 heeft de Europese Commissie via 2 gedelegeerde richtlijnen (2021/1716 en 2021/1717) eCall toegevoegd aan de lijst van de te controleren punten, de methoden en de redenen voor afkeuring en de beoordeling van gebreken bij de periodieke en niet-periodieke technische controle van motorvoertuigen (Richtlijn 2014/45 m.b.t. de periodieke technische controle van motorvoertuigen en Richtlijn 2014/47 technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen). De Brusselse regering zet de bepalingen nu – voor wat het Brussels Hoofdstedelijk gewest betreft – om in regionaal recht: vanaf 27 september 2022 wordt een controle ingevoerd op het eCall systeem bij de periodieke en de niet-periodieke technische keuringen die voorzien zijn in hoofdstuk IV van het KB van 15 maart 1968.
Ook in Vlaanderen
De Vlaamse regering zorgde eerder dit jaar voor een gelijkaardige aanpassing. Ook daar is het eCall-systeem toegevoegd aan de lijst te controleren items bij de technische keuring.
Opvallend: in Vlaanderen treedt de regeling pas in werking op 20 mei 2023, de dag die door de Europese Commissie als ‘uiterlijke toepassingsdatum’ naar voor werd geschoven. De Brusselse regering prikt 27 september 2022 als start, de omzettingsdeadline van de richtlijnen.
Benaming land- en bosbouwtrekkers op wielen
Met haar besluit wijzigt de Brusselse regering ook nog een aantal benamingen van voertuigcategorieën T (land- of bosbouwtrekkers op wielen) zodat ze conform zijn aan de Europese bepalingen in Richtlijn 2021/1716. Het gaat om een aanpassing van het Brussels besluit technische controle bedrijfsvoertuigen langs de weg van 19 juli 2018. Ook deze wijzigingen treden in werking op 27 september 2022.

Bron:  1 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2018 betreffende de invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of het buitenland,BS 9 november 2022, bl. 81715.