Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Belgisch recht afgestemd op Europese verordening huwelijkszaken, ouderlijke verantwoordelijkheid en kinderontvoering

Nieuws - 03/08/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Op 1 augustus 2022 treedt de ‘Europese Verordening 2019/1111 over grensoverschrijdende geschillen in huwelijkszaken, ouderlijke verantwoordelijkheid en internationale kinderontvoering’ (‘Verordening Brussel IIter’) in werking. Daarin tal van maatregelen om kinderen beter te beschermen bij grensoverschrijdende problemen op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid (bv gezag en omgangsrechten) en kinderontvoering. De tekst is rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten, maar vereist voor een correcte tenuitvoerlegging een aantal aanpassingen in ons nationaal recht. Iets waar de wetgever nu werk van maakt.
De wet van 20 juli 2022 zorgt voor wijzigingen aan het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek van Internationaal Privaatrecht en het oud Burgerlijk Wetboek.
Met in het Gerechtelijk Wetboek onder meer aanpassingen om rekening te houden met de afschaffing van de zogenaamde “exequatur”-procedure voor alle gerechtelijke beslissingen inzake ouderlijke verantwoordelijkheid. Met toepassing van de Verordening worden de in een bepaalde lidstaat uitvoerbare beslissingen mbt ouderlijke verantwoordelijkheid immers zonder procedure, maar door voorlegging van een certificaat uitvoerbaar in een andere lidstaat. De procedure waarbij de uitvoerbaarheid aan een beslissing van een andere lidstaat werd toegekend om in België te kunnen worden toegepast (de “exequatur”-procedure) wordt daarom geschrapt.
Let wel: er kunnen wel (nieuwe) verzoeken tot weigering van erkenning en tot weigering van tenuitvoerlegging en verzoeken tot schorsing van de tenuitvoerlegging worden ingediend, net als verzoeken tot vaststelling van afwezigheid van gronden voor weigering van de erkenning. De wetgever zorgt ervoor dat de familierechtbank bevoegd is om kennis te nemen van deze nieuwe verzoeken. Gelijkaardige wijzigingen zijn er in het Wetboek van Internationaal Privaatrecht. Het oud Burgerlijk Wetboek wordt onder meer gewijzigd om de familierechtbank de mogelijkheid te geven aan de buitenlandse beslissing dwingende maatregelen te verbinden om er zeker van te zijn dat de beslissing ten uitvoer zal worden gelegd door de partij die dat niet uit eigen beweging doet.
Verder zijn er aanpassingen in het Gerechtelijk Wetboek m.b.t. de procedure die van toepassing is op de internationale ontvoering van kinderen/
Het Wetboek van Internationaal Privaatrecht wordt aangepast om de procedures van toepassing op de verzoeken tot tenuitvoerlegging, tot weigering van erkenning en van tenuitvoerlegging en tot schorsing van tenuitvoerlegging op basis van de Verordening te regelen.
In werking: 1 augustus 2022

Bron:  20 JULI 2022. - Wet houdende tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking),BS 29 juli 2022, bl. 59275.