Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Schoolvervoer van kinderen met handicap voortaan toegelaten op bijzondere overrijdbare beddingen

Nieuws - 26/01/2022
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Voertuigen die worden ingezet voor schoolvervoer van personen met een handicap mogen voortaan gebruik maken van de ‘bijzondere overrijdbare beddingen’ (BOB). Die zijn normaal voorbehouden aan het ‘verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer’ zoals het openbaar busvervoer. Door de stroken evenwel open te stellen voor schoolvervoer van leerlingen met een handicap wil de wetgever de (vaak erg) lange reistijden voor deze kinderen inkorten.
Maar er zijn voorwaarden. De voertuigen voor schoolvervoer van personen met een handicap mogen alleen gebruik maken van de BOB wanneer ze links vooraan én achteraan volgend symbool dragen:
Wanneer het voertuig niet gebruikt wordt voor schoolvervoer van personen met een handicap moet het pictogram verwijderd of afgedekt worden.
De wetgever introduceert trouwens een definitie voor schoolvervoer van personen met een handicap in de Wegcode. Het houdt in dat ‘een vervoermiddel specifiek wordt gebruikt wegens de handicap van de passagiers ervan, ongeacht de aard van de handicap of van het onderwijs’.
In werking: 3 februari 2022.

Bron:  23 DECEMBER 2021. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de bijzondere overrijdbare beddingen open te stellen voor het schoolvervoer van personen met een handicap,BS 24 januari 2022, bl. 3007.

Extra informatie:
- Geraakte artikels
Wegcode, art. 2.8 8en 72.6.