Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Politiepersoneel heeft voortaan recht op mantelzorgverlof

Nieuws - 02/12/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 29 november 2021 hebben alle politiemensen recht op mantelzorgverlof. Als erkend mantelzorger kunnen ze gedurende een bepaalde periode minder of niet gaan werken om een zorgbehoevend persoon bij te staan. Voor de periode van het mantelzorgverlof krijgen ze een uitkering van de RVA.
De federale regering voegt het recht op mantelzorgverlof toe aan Titel XV ‘Verlof voor loopbaanonderbreking’ van het RPPol. Ze bepaalt meer concreet dat artikel 100teren 102ter van de Herstelwet sociale bepalingen van 22 januari 1985 over het mantelzorgverlof van toepassing zijn op de personeelsleden van de politiediensten.
Op basis van die artikelen hebben de personeelsleden die erkend zijn als mantelzorger van een zorgbehoevende persoon recht op
een volledige schorsing van hun arbeidsovereenkomst. En dat voor maximum 3 maanden per zorgbehoevende (op te nemen per maand of een veelvoud daarvan). Dat maximum werd nog maar recent ingevoerd binnen de algemene regeling van de Herstelwet. Tot 1 augustus 2021 lag het maximum nog op 1 maand mantelzorgverlof per zorgbehoevende.
een gedeeltelijke schorsing van hun arbeidsovereenkomst (1/5e of halftijds). En dat voor maximum 6 maanden (op te nemen in periodes van 2 maanden of een veelvoud daarvan.
Met deze noot dat iemand over zijn hele beroepsloopbaan recht heeft op maximaal 6 maanden volledige onderbreking of maximaal 12 maanden deeltijdse onderbreking.
Wie gebruik wil maken van het recht op mantelzorgverlof moet zijn werkgever daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Minstens 7 dagen op voorhand (tenzij de partijen een andere termijn zijn overeengekomen).
Voor de periode van het mantelzorgverlof ontvangt het personeelslid een uitkering van de RVA. Voor contractuelen is die uitkering gelijk aan de uitkering die voor contractuele voorzien is in het stelsel loopbaanonderbreking voor de zorg van een zwaar ziek gezins-of familielid. Voor alle andere personeelsleden is de uitkering dezelfde als diegene die voorzien is in het stelsel van de loopbaanonderbreking voor de zorg van een zwaar ziek gezins-of familielid voor ambtenaren
In werking: 29 november 2021 (de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Bron:  15 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loopbaanonderbreking voor mantelzorg,BS 29 november 2021, bl. 114905.