Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Verkeersvademecum 2022 (NIEUW)In editie 2022 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2021. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2022 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2022 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafprocesrecht 2021 (NIEUW)Het Zakboekje Strafprocesrecht is een onmisbaar werkinstrument dat het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht correct en efficiënt te gebruiken in de praktijk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Covid-19: Brusselse kaderordonnantie regelt gebruik van Covid Safe Ticket in gewest vanaf 15 oktober

Nieuws - 18/10/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 15 oktober 2021 gelden op Brussels grondgebied specifieke regels voor het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST). De Brusselse wetgever zorgt via een gloednieuwe kaderordonnantie voor de concrete toepassing van de uitgebreide CST-plichten die vorm kregen in het Samenwerkingsakkoord van 27 september 2021. Tegelijk voorziet de ordonnantie in aanvullende bepalingen die zijn afgestemd op de meer precaire epidemiologische situatie in het gewest.
Covid Safe Ticket: evolutie wettelijk kader
Op 14 juli 2021 werden tussen de verschillende overheden van het land afspraken gemaakt over het gebruik van het Covid Safe Ticket. Via het Samenwerkingsakkoord en het Uitvoerende Samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 werd het CST ingevoerd voor massa-evenementen en proef-en pilootprojecten. Met als algemeen principe toegang tot het event alleen wordt toegestaan op vertoon van een CST (dat men kan krijgen wanneer men in het bezit is van een vaccinatiecertificaat, een recent herstelcertificaat, negatieve PCS-test of negatieve snelle antigeentest). Op het event moet men geen mondmasker dragen, noch 1,5m afstand houden.
De afspraken op basis van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 liepen normaal tot eind september 2021, maar de toepassing van het wettelijk kader werd verlengd tot eind oktober. Het aangepaste Samenwerkingsakkoord van 27 september 2021en het bijhorende Uitvoeringsakkoord voorzien ook in een uitgebreid kader met een verplichting van het CST voor discotheken en dancings. Burgemeesters en provinciegouverneurs kregen meer ruimte om beslissingen te nemen: in de maand oktober kunnen zij in beperkte mate wijzigingen doorvoeren zoals het verlagen van drempels voor het gebruik van het CST. Maar elke beslissing moet afdoende gemotiveerd zijn én vereist een advies van het RAG.
Nog in het samenwerkingsakkoord, de overstap naar een nieuwe toepassingsfase. Vanaf 1 november is het CST niet meer toepasbaar en kan het niet meer worden gebruikt TENZIJ een gefedereerde entiteit hiertoe een decreet of ordonnantie uitvaardigt. En voor zover er epidemiologische omstandigheden zijn die dergelijk gebruik rechtvaardigen na evaluatie van de RAG. Bovendien moet het gebruik beperkt zijn in de tijd.
Brusselse kaderordonnantie vanaf 15 oktober
De Brusselse wetgever maakt hier gezien de precaire epidemiologische situatie in het gewest werk van en komt met een kaderordonnantie die het gebruik van het CST regelt op Brussels grondgebied vanaf 15 oktober 2021. In de ordonnantie is bepaald dat het CST alleen kan worden opgelegd nadat het Verenigd College heeft vastgesteld dat de epidemiologische situatie op het grondgebied van het gewest dat vereist. Dat besluit zal eerstdaags gepubliceerd worden.
De tekst van de ordonnantie voorziet zoals gevraagd in een beperkte toepassingsperiode: het gebruik van het CST op basis van de ordonnantie wordt ten laatste beëindigd op 14 januari 2022. Maar de ordonnantie voorziet een verlengingsmogelijkheid. In elk geval stop de toepassing van de ordonnantie uiterlijk op 1 juli 2022.
Wat voorziet de ordonnantie?
Op Brussels grondgebied zal een CST vanaf 15 oktober verplicht zijn in 6 sectoren: de horeca, dancings en discotheken, sport- en fitnessclubs, handelsbeurzen en congressen, de culturele, recreatie- of feestsector, woonzorgcentra en ziekenhuizen.
Opgelet: afhankelijk van het type event of de sector gelden andere voorwaarden. Zo zijn dancings en discotheken onderworpen aan het CST, ongeacht het aantal bezoekers, is een CST van toepassing op handelsbeurzen en congressen vanaf 50 personen binnen, geldt het CST in de horeca voor alle binnenruimten (ongeacht het aantal aanwezigen), maar niet voor de terrassen en geldt de CST-plicht in sport- en fitnessclubs ongeacht het aantal bezoekers binnen en vanaf 200 personen buiten.
En dat voor alle 16-plussers (m.u.v. massa-evenementen en zorgvoorzieningen voor kwetsbare personen waar strengere regels gelden).
Let wel: het CST geldt alleen voor bezoekers. Dat wil zeggen dat het niet van toepassing is voor werknemers, medewerkers, vrijwilligers, organisatoren, uitbaters, enz. van een evenement of een voorziening waarvoor het CST wordt ingesteld.
Sancties
Bezoekers die zich niet aan de regels houden riskeren een boete van 50 tot 500 euro. Voor organisatoren zijn boetes voorzien van 50 tot 2.500 euro. Daarnaast kunnen de burgemeesters maatregelen opleggen die zijn vastgesteld met toepassing van de Nieuwe Gemeentewet, met inbegrip van het sluiten van voorzieningen.

Bron:  14 OKTOBER 2021. - Ordonnantie betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie,BS 14 oktober 2021, bl. 107237.