Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Belemmerde spoorwegovergang oprijden voortaan zwaarder bestraft

Nieuws - 26/07/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Vanaf 1 augustus 2021 vormt ‘het oprijden van een spoorwegovergang wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat men waarschijnlijk op de overweg zal moeten stoppen’ een overtreding van de tweede graad. Dat is een graad hoger dan vandaag.
Tot nog toe vormde de handeling een overtreding van de eerste graad, de laagste categorie. Maar omdat dergelijke inbreuken de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar kunnen brengen, schuift de wetgever ze nu een categorie hoger.
Op een overtreding van de tweede graad staat een onmiddellijke inning van 116 euro (voor een overtreding van de eerste graad is dat 58 euro). Wordt die onmiddellijke inning niet betaald, dan kan het parket een minnelijke schikking van 160 euro voorstellen. Als ook die niet wordt ingelost, dan kan er worden gedagvaard voor de rechtbank. De rechter kan dan een geldboete opleggen van 160 tot 2.000 euro (exclusief gerechtskosten en bijkomende uitgaven) en een verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar.
In het KB Overtredingen per graad (wegverkeer) van 30 september 2005 voegt de wetgever in artikel 2, waarin de overtredingen van de tweede graad worden opgesomd, een nieuwe bepaling toe:
 
16° /0 De bestuurder mag een overweg niet oprijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op die overweg zou moeten stoppen.20.4

In werking: 1 augustus 2021 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Bron:  27 MEI 2021. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat betreft het oprijden van overwegen wanneer het verkeer belemmerd is, BS 22 juli 2021, bl. 71971.