Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Procedure voor strafuitvoeringsrechtbank voor kortgestraften geconcretiseerd

Nieuws - 22/07/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


De wet van 5 mei 2019 maakte de strafuitvoeringsrechtbanken (SURB’s) ook bevoegd voor de uitvoering van de korte vrijheidsstraffen. Dat zijn de straffen waarvan het uitvoerend gedeelte 3 jaar of minder is. De inwerkingtreding van die wet werd inmiddels uitgesteld, ten laatste tot 1 december 2021. Om de kortgestraften toe te laten om onmiddellijk strafuitvoeringsmodaliteiten vanuit vrijheid aan te vragen, zoals voorzien in de nieuwe regeling, worden er nog enkele wijzigingen aangebracht aan de aanvraagprocedure.
Ten laatste vanaf 1 december 2021 beslist de SURB over de volgende aanvragen van kortgestraften:
de vervroegde invrijheidsstelling;
het elektronisch toezicht;
de beperkte detentie.
Een veroordeelde die zich aanmeldt bij de gevangenis, kan op dat moment vanuit vrijheid een strafuitvoeringsmodaliteit aanvragen, als hij zich op 6 maanden of minder van zijn tijdsvoorwaarden voor een vervroegde invrijheidsstelling bevindt.
De Wet externe rechtspositie wordt op enkele punten aangepast om die mogelijkheid vlot te laten verlopen. De procedure verloopt als volgt:
1)
De veroordeelde dient een schriftelijk verzoek in wanneer hij zich aanmeldt op de griffie van de gevangenis.
2)
De griffie van de gevangenis zendt het schriftelijk verzoek en de opsluitingsfiche binnen de 24 uur naar de griffie van de SURB en een afschrift ervan naar het openbaar ministerie.
3)
De uitvoering van de vrijheidsstraf wordt automatisch opgeschort vanaf het indienen van het verzoek tot:
wanneer de beslissing van de strafuitvoeringsrechter over het verzoek definitief wordt;
of bij een aanvraag voor elektronisch toezicht: wanneer de veroordeelde effectief onder elektronisch toezicht wordt geplaatst.
4)
De veroordeelde legt zijn dossier neer op de griffie van de SURB binnen de 15 werkdagen nadat hij zijn verzoek heeft ingediend. Het dossier bevat alle relevante info om te beoordelen of aan de voorwaarden voor de gevraagde strafuitvoeringsmodaliteit is voldaan.
5)
De griffie van de SURB bezorgt een afschrift daarvan aan het openbaar ministerie en voegt de vonnissen en arresten, de opsluitingsfiche en een uittreksel uit het strafregister toe aan het dossier.
6)
Als het openbaar ministerie dat nodig acht, kan het een advies opstellen en dat aan de strafuitvoeringsrechter bezorgen binnen de 10 werkdagen na de termijn waarbinnen het dossier moet zijn neergelegd. De veroordeelde krijgt een afschrift van het advies.
7)
Het openbaar ministerie kan de bevoegde dienst van de Gemeenschappen de opdracht geven om een kort voorlichtingsverslag op te stellen of een maatschappelijk onderzoek uit te voeren.
8)
De strafuitvoeringsrechter doet uitspraak binnen 1 maand na de termijn waarbinnen het dossier op het griffie van de SURB moet zijn neergelegd.
9)
Als de strafuitvoeringsrechter vindt dat hij nog geen beslissing kan nemen, dan kan hij de termijn met maximum 1 maand verlengen om:
bijkomende informatie op te vragen;
de bevoegde dienst van de Gemeenschappen een kort voorlichtingsverslag op te laten stellen of een maatschappelijk onderzoek te laten uitvoeren om informatie te krijgen over het onthaalmilieu waar de strafuitvoeringsmodaliteit zal worden uitgevoerd;
een zitting te organiseren om de veroordeelde te horen.
Hij kan de termijn opnieuw met maximum 1 maand verlengen als hij na de bijkomende informatie of het voorlichtingsverslag of maatschappelijk onderzoek, nog een zitting wil organiseren.
In de periode waarin de uitvoering van de vrijheidsstraf is opgeschort, kan de procureur des Konings beslissen om de veroordeelde op te sluiten als er een risico bestaat:
voor de fysieke of psychische integriteit van derden;
dat de veroordeelde zou vluchten.
Ook is de directeur wettelijk verplicht om de veroordeelde onmiddellijk te informeren als hij al een strafuitvoeringsmodaliteit kan aanvragen.
Inwerkingtreding: datum wordt door de Koning bepaald, ten laatste op 1 december 2021.

Bron:  29 JUNI 2021. - Wet tot operationalisering van de procedure voor de uitvoering van vrijheidsstraffen van drie jaar of minder,BS 14 juli 2021, p. 70445.