Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Europees Openbaar Ministerie van start op 1 juni 2021

Nieuws - 02/06/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Op 1 juni 2021 is het Europees Openbaar Ministerie (EOM) officieel van start gegaan. Dat heeft de Europese Commissie bevestigd in haar Uitvoeringsbesluit 2021/856 van 26 mei 2021. Het EOM is verantwoordelijk voor het onderzoeken en vervolgen van strafbare feiten die de EU-begroting schaden zoals fraude, corruptie, grensoverschrijdende btw-fraude van meer dan 10 miljoen euro.
Op nationaal niveau is het immers niet altijd even gemakkelijk om dit soort strafbare feiten adequaat aan te pakken. Het EOM moet als onafhankelijk EU-orgaan zorgen voor meer efficiëntie, uniformiteit en een intensievere aanpak om zo te vermijden dat daders door de mazen van het net glippen.
Eerste stappen in 2017
De eerste stappen naar de oprichting van het EOM dateren van 2017. Zestien EU-lidstaten, waaronder België, maakten toen hun voornemen bekend om beter te gaan samenwerken in de strijd tegen fraude ten nadele van de EU-begroting. Hetzelfde jaar nog, op 20 november 2017, trad de zogenaamde ‘EOM-verordening’ (Verordening 2017/1939) in werking. Die verordening zorgt voor de algemene oprichting van het EOM met duiding van de structuur, organisatie en werking van het orgaan.
En hoewel de bepalingen rechtstreeks verbindend zijn in alle lidstaten, werd in de jaren nadien heel wat nationale regelgeving aangepast om conform te zijn met de verordening. Ook in ons land. Via de Verzamelwet Justitie van 17 februari 2021 zijn onder meer wijzigingen aangebracht aan het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering.
Strijd tegen fraude en corruptie ten nadele van EU-begroting
Het EOM is dus verantwoordelijk voor de bestrijding van fraude en corruptie die de EU-begroting schaden. De EOM-verordening bakent haar onderzoeks-en vervolgingsbevoegdheden verder af. We zien daarbij dat het onder meer kan gaan om het onderzoek naar en de vervolging van het witwassen van vermogensbestanddelen die worden verkregen door fraude met de EU-begroting of de actieve en passieve corruptie of verduistering die schade toebrengt aan de financiële belangen van de EU.
Vanaf 1 juni 2021 zal het EOM al de activiteiten die haar zijn toevertrouwd op basis van de EOM-verordening opnemen.
Volledig onafhankelijk
Het EOM werkt volledig onafhankelijk van de Europese Commissie en de andere instellingen en organen van de EU en de lidstaten. Maar het ministerie streeft wel naar complementariteit en samenwerking met de andere organen en agentschappen van de EU, zoals Eurojust en Europol en met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten die niet aan het EOM deelnemen.
Onder leiding van Europese hoofdaanklager
Het EOM staat onder leiding van een Europees hoofdaanklager. Eind 2019 werd Laura Codruţa Kövesi voor die functie aangewezen. In het centrale kantoor van het EOM in Luxemburg is er daarnaast nog één Europees aanklager per deelnemende lidstaat en ander personeel werkzaam. Verder zijn er een aantal gedelegeerd Europese aanklagers die zich in hun eigen lidstaat bevinden, maar deel uitmaken van het EOM.
In werking
Uitvoeringsbesluit 2021/856 dat de start van het EOM vastpint op 1 juni 2021, treedt in werking op 28 mei 2021 (de dag van publicatie in het Europees Publicatieblad).

Bronnen: 
-Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/856 van de Commissie van 25 mei 2021 tot vaststelling van de datum waarop het Europees Openbaar Ministerie zijn taken op het gebied van onderzoek en strafvervolging opneemt,Pb.L 28 mei 2021, afl. L188/102.
-Rectificatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/856 van de Commissie van 25 mei 2021 tot vaststelling van de datum waarop het Europees Openbaar Ministerie zijn taken op het gebied van onderzoek en strafvervolging opneemt,Pb.L. 31 mei 2021, L190/101.