Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Wetgever verruimt toegang tot DIV-repertorium voor gerechtsdeurwaarders

Nieuws - 26/04/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Gerechtsdeurwaarders krijgen een ruimere toegang tot het DIV-repertorium om de uitoefening van het wettelijke opdrachten te vergemakkelijken. Een must om snel en accuraat solvabiliteitsonderzoeken uit te voeren en te voldoen aan de algemene informatieplicht over de solvabiliteitsrisico’s ten aanzien van de schuldenaar en verzoeker.
Momenteel is de toegang van gerechtsdeurwaarders beperkt tot de gegevens die ze nodig hebben om hun opdrachten m.b.t. het bewarend en uitvoerend beslag van motorvoertuigen te kunnen uitvoeren. Bovendien zijn ze gevonden aan elektronische toegangsrechten via een ‘trusted third party’, met name de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Info opvragen in het kader van solvabiliteitsonderzoeken en de algemene informatieplicht te aanzien van de schuldenaar en verzoeker over solvabiliteitsrisico’s kan dus niet. Het is in de praktijk echter van belang dat een gerechtsdeurwaarder in staat is om de werkelijke financiële situatie van de schuldenaar zo goed mogelijk te kunnen beoordelen om een degelijk cliëntadvies te kunnen geven. De informatie over de aanwezigheid van een voertuig binnen het roerend vermogen van de schuldenaar is een essentieel element voor de schuldeiser, wat bijdraagt tot een hogere betrouwbaarheid van het solvabiliteitsonderzoek.
De wetgever verruimt daarom de toegang tot het DIV-repertorium voor gerechtsdeurwaarders. Ze mogen voortaan gegevens opvragen binnen het algemene kader van hun wettelijke opdrachten. De wetgever benadrukt daarbij de wettelijke opdrachten in het kader van artikel 519§1, 2°, 519§2,14° en 519§3 van het Gerechtelijk Wetboek, nl het solvabiliteitsonderzoek en de algemene informatieplicht.
In werking: 6 mei 2021.

Bron:  13 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de kruispuntbank van de voertuigen,BS 26 april 2021, bl. 37825.