Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Wetgever verruimt grensoverschrijdende uitwisseling van nummerplaatgegevens

Nieuws - 27/04/2021
-
Auteur 
Droits Quotidiens Legal Design


Voortaan kunnen de Belgische autoriteiten ook nummerplaatgegevens uitwisselen met andere EU-landen buiten de context van de zogenaamde “Crossborderrichtlijn” of de internationale verdragen m.b.t. de uitwisseling van gegevens in het kader van verkeersinbreuken. Dat moet het gemakkelijker maken om buitenlandse bestuurders te bestraffen die hier een inbreuk begaan op zaken die momenteel niet door de richtlijn en de verdragen zijn gevat, zoals de kilometerheffing of de regelgeving inzake de lage emissiezones.
Grensoverschrijdende uitwisseling van nummerplaatgegevens beperkt
De ‘Crossborderrichtlijn’ (Richtlijn 2015/413/EU) beperkt de uitwisseling van nummerplaatgegevens immers tot 8 categorieën verkeersinbreuken waaronder snelheidsovertredingen, het niet dragen van een veiligheidsgordel, door het rood rijden, het rijden onder invloed en gsm-gebruik. En ook het kader van de internationale verdragen m.b.t. de uitwisseling van gegevens in het kader van verkeersinbreuken is beperkt tot de doelen die uitdrukkelijk in de verdragstekst staan. Bovendien heeft ons land op dit moment alleen zo’n verdrag afgesloten met Nederland en Frankrijk.
Door die beperkingen glippen heel wat verkeersinbreuken die hier door buitenlanders overtreders worden begaan, door de mazen van het net. Denk aan overtredingen van de regels die gelden binnen lage emissiezones of de kilometerheffing. Deze elementen worden niet gevat door de richtlijn en internationale verdragen. Ze bieden dan ook geen grond voor de Belgische autoriteiten om nummerplaatgegevens op te vragen bij andere lidstaten voor de opsporing en bestraffing van buitenlandse bestuurders die in on land dergelijke inbreuken hebben begaan. De Belgische wetgever komt daarom met een oplossing.
Kader aanzienlijk verruimd
De wetgever laat de bevoegde Belgische autoriteiten toe om ook voor andere elementen dan deze gevat in de ‘Crossborderrichtlijn’ en de internationale verdragen, nummerplaatgegevens op te vragen bij de nationale contactpunten van andere lidstaten. Zij het altijd binnen de doelen van de Kruispuntbank voor de Voertuigen die zijn opgesomd in de Oprichtingswet van 19 mei 2010. De uitwisseling van nummerplaatgegevens moet dus bijvoorbeeld ingegeven zijn vanuit de bedoeling om de inning van verschuldigde verkeersbelastingen en heffingen mogelijk te maken of verkeersinbreuken op te sporen en te vervolgen, enz.
Eucaris
Met de wijziging komt de wetgever ook tegemoet aan de vereisten uit het ‘Protocol tot wijziging van het Verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem’ (Eucaris) van 8 juni 2017. Dit protocol past het Eucaris-verdrag aan zodat het technisch Eucaris-systeem ook kan gebruikt worden voor de uitwisseling van informatie op grond van andere rechtshandelingen van de EU of bilaterale en multilaterale overeenkomsten dan het Eucaris-verdrag zelf. Ons land heeft trouwens ingestemd met het Protocol via een wet van 28 maart 2021. De wet is op 26 april in het Staatsblad verschenen en treedt in werking op 6 mei 2021.
In werking: 6 mei 2021.