Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in


Verkeersvademecum 2024 (NIEUW)In editie 2024 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2023. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2024 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2024 bestaat uit 73 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.
 

Zakboekje strafrecht 2022Het Zakboekje Strafrecht is een onmisbaar werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Strafuitvoeringsrechtbanken pas vanaf december 2021 bevoegd voor korte straffen

Nieuws - 01/04/2021
-
Auteur 
Benoît Lysy


In mei 2019 besliste de wetgever om de strafuitvoeringsrechtbanken (SURB’s) de bevoegdheid te verlenen voor de uitvoering vankortegevangenisstraffen met een uitvoerbaar gedeelte van maximaal drie jaar. Om de gerechtelijke instanties voldoende tijd te geven zich te organiseren, moest deze overgang uiterlijk op 1 oktober 2020 operationeel zijn. Om echter rekening te houden met de coronacrisis, werd deze einddatum verplaatst naar 1 april 2021. Vandaag geldt een nieuw uitstel tot 1 december 2021.
De bevoegdheidsoverdracht aan de SURB’s moet dus ten laatste op 1 december 2021 een feit zijn. De noodzakelijke wijzigingen worden voorzien via de wet van 17 mei 2006 en de wet van 5 mei 2019 betreffende het externe juridische statuut van veroordeelde personen.
Deze overdracht betekent concreet dat iedereen die tot meer dan 18 maanden detentie veroordeeld is, naar de gevangenis moet. Nadat de gedetineerde een derde van zijn straf heeft uitgezeten, kan hij vervroegde vrijlating vragen. Zes maanden voor zijn eventuele vervroegde vrijlating kan hij de rechter vragen om de rest van zijn straf met een elektronische enkelband of in beperkte detentie uit te zitten. Al deze beslissingen zullen in dossiers met betrekking tot een korte gevangenisstraf onder de bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechter vallen.
Dit nieuwe uitstel treedt in werking op 26 maart 2021.

Bron:  16 MAART 2021. - Wet tot uitstel van de inwerkingtreding van de bepalingen inzake de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf voor de vrijheidsstraffen van drie jaar of minder,BS 26 maart 2021