Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?


Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Departement Omgeving neemt handhaving over van Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM)

Nieuws - 24/03/2021
-
Auteur 
Carine Govaert


Vlaanderen schrapt de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu. Vanaf 1 april is het aan het departement Omgeving om het handhavingsprogramma op te stellen, om de prioriteiten te bepalen en om te rapporteren over het omgevingshandhavingsbeleid. Handhavingsautoriteiten op federaal, gewestelijk, provinciaal en lokaal niveau zullen met elkaar kunnen overleggen in een nog op te richten ‘forum voor handhavers’.
Handhavingsprogramma en -rapportering
Vanaf 1 april is de Vlaamse regering – in de praktijk dus het Departement Omgeving –volledig bevoegd voor de handhaving van de milieuwetgeving (DABM), de regels op de ruimtelijke ordening (VCRO) en die op de omgevingsvergunning (OVD). Het departement stelt dan ook het 5-jaarlijkse omgevingshandhavingsprogramma op met de beleidsdoelstellingen en -prioriteiten van het gewestelijke omgevingshandhavingsbeleid. Dat omgevingshandhavingsprogramma bundelt ook de individuele handhavingsprioriteiten van de andere handhavingsinstanties én het kan aanbevelingen bevatten voor de handhaving op gemeentelijk en provinciaal niveau, en voor de samenwerking tussen de verschillende handhavingsinstanties.
De toekomstige Omgevingsraad – die in de plaats zal komen van de huidige strategische adviesraden voor milieu (Minaraad) en ruimtelijke ordening (SARO) – de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Vereniging van Vlaamse Streekontwikkelingsintercommunales, en vanaf nu ook de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), zullen advies kunnen uitbrengen over het ontwerp van omgevingshandhavingsprogramma.
Tot het eerste omgevingshandhavingsprogramma er is, blijven de oude programma’s gelden, die nog werden opgesteld door de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu:
het Milieuhandhavingsprogramma 2015-2019,
het Handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening van 18 november 2015, en
de gewestelijke en gezamenlijke handhavingsprioriteiten Ruimtelijke Ordening van 23 december 2016.
Het Departement Omgeving zal ook instaan voor de omgevingsrapportering. In het tweede en het vijfde jaar van elke regeerperiode zal het departement een lijvig rapport publiceren over het omgevingshandhavingsbeleid en de omgevingshandhavingsuitvoering. In de tussenliggende jaren zal het een korte cijfermatige actualisatie publiceren, zodat trends sneller opgepikt kunnen worden.
Forum voor handhavers
De Vlaamse regering zal bovendien een netwerk- en kennisplatform oprichten voor alle handhavingspartners die betrokken zijn bij de handhaving van de milieuwetgeving, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Daar kunnen de handhavers informatie uitwisselen en de handhaving van het omgevingsrecht stroomlijnen.
In werking op: 1 april 2021 (wordt verwacht: uitvoeringsbesluit).

Bron:  26 FEBRUARI 2021. - Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat betreft de opheffing vande Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu ende overheveling van taken inzake omgevingshandhaving,,BS 23 maart 2021.