Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Europa verstrengt kwaliteitsvereisten voor foto’s, DNA-profielen en vingerafdrukken in Schengeninformatiesysteem (SIS)

Nieuws - 25/01/2021
-
Auteur 
Laure Lemmens


Europa wil dat foto’s, DNA-profielen en dactyloscopische gegevens (o.a. vingerafdrukken en handpalmafdrukken) die in het Schengeninformatiesysteem (SIS) worden ingevoerd en opgeslagen aan een hoger kwaliteitsniveau voldoen. Scherpere beelden, betere interfacebesturingsdocumenten en aangepaste bestandstypes moeten de identificatie van personen verbeteren.
De nieuwe minimumnormen voor de gegevenskwaliteit en technische specificaties staan in Uitvoeringsbesluit 2021/31. De regels gelden vanaf 7 februari 2021. Uitvoeringsbesluit 2016/1345 met de oude normen wordt ingetrokken.
Aan de kwaliteit van de opgeslagen informatie van het SIS wordt continu gewerkt. Het SIS vormt immers een van de belangrijkste centrale databanken ter ondersteuning van de samenwerking aan de buitengrenzen van de EU én het delen van informatie over personen en goederen tussen de verschillende justitiële en politionele diensten. In het SIS zitten onder meer signaleringen van gezochte en vermiste personen en van objecten die gezocht worden in het kader van een inbeslagneming of voor gebruik als bewijs bij strafprocedures.

Bron:  Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/31 van de Commissie van 13 januari 2021 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2018/1862 van het Europees Parlement en de Raad inzake de minimumnormen voor gegevenskwaliteit en de technische specificaties voor het invoeren van foto’s, DNA-profielen en dactyloscopische gegevens in het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1345 van de Commissie, Pb.L. 18 januari 2021,afl. L15/1.