Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Het Belgische politiewezen 2021 - Wetboek (NIEUW)Met het wetboek Het Belgische politiewezen hebt u alle wetgeving over de organisatie en de bevoegdheden van de politie in één standaardwerk. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2021 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2021 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2021 (NIEUW)In editie 2021 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2020. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2021 (NIEUW)Het Interventiezakboekje 2021 bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Wetboek wegverkeer en wegvervoerHet Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrechtPraktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Covid-19: Brussel verlengt de geldigheid van een aantal attesten en documenten die verband houden met rijopleidingen tot en met 30 september 2021

Nieuws - 22/01/2021
-
Auteur 
Benoît Lysy


Net als het Waalse Gewest, besliste de Brusselse regering om wegens de Covid-19-coronaviruscrisis de geldigheid van een aantal documenten en termijnen die verband houden met het rijbewijs opnieuw te verlengen, ditmaal tot en met 30 september 2021. Deze verlenging moet helpen om de drukte in de examencentra te verlichten wanneer deze hun werkzaamheden hervatten.
De geldigheid van de volgende documenten en termijnen die tussen 16 maart 2020 en 29 september 2021, beide data inbegrepen, verstrijken wordt automatisch verlengd tot en met 30 september 2021:
de geldigheid van het attest van slagen voor het theoretisch examen B;
de termijn van drie jaar waarbinnen de in een rijschool gevolgde lesuren in aanmerking worden genomen;
de termijn van een jaar waarin het slagen voor de proef op een terrein buiten het verkeer geldig blijft;
de geldigheid van het attest van slagen voor de risicoperceptietest;
de geldigheidsduur van twee jaar van de attesten van de EHBO-opleiding, van de brevetten en getuigschriften waarmee een vrijstelling voor de EHBO-opleiding kan worden verkregen;
de geldigheid van de rijgeschiktheidsattesten;
de geldigheidstermijn van drie jaar voor elk geslaagd deel van het theoretisch/praktisch examen basiskwalificatie en van het gecombineerd theoretisch/praktisch examen;
de geldigheidstermijn van drie jaar van het theoretisch examen basiskwalificatie en van het gecombineerd theoretisch examen;
en de geldigheidsduur van de stagetoelating en van de stageattesten.
Deze verlengingen treden in werking op 14 januari 2021.

Bron:  7 janvier 2021 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitaleportantmodification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 2020 portantsur des mesures de déconfinements en matièreformation à la conduite pour limiter la prolifération du COVID-19,M.B. 14 janvier 2021, p.1724