Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrecht 2020Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Private bewakingsondernemingen moeten misdrijven begaan door personeel melden via nieuw formulier

Nieuws - 15/10/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


De leidinggevenden van private bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten zijn verplicht om alle feiten die een wanbedrijf of misdaad opleveren, begaan door hun personeel asap te melden aan de FOD Binnenlandse Zaken. Dat was zo onder de Bewakingswet van 10 april 1990 en geldt ook nog onder de nieuwe Wet Private en Bijzondere Veiligheid van 2 oktober 2017. Er was echter nog een uitvoeringsbesluit nodig voor de basisregels uit de wet van 2017. Nu dat er is, is duidelijk dat bestaande meldingsprocedure zo goed als ongewijzigd wordt verder gezet. Het KB van 15 september 2020 bevat wel een nieuw meldingsformulier.
Melden bij Directie Private Veiligheid
Het komt er op neer dat personen die de werkelijke leiding hebben over een private bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst àlle feiten die een wanbedrijf of misdaad opleveren, begaan door een persoon die een functie uitoefent in het kader van de Wet Private en Bijzondere Veiligheid van 2 oktober 2017, gepleegd in de uitoefening of naar aanleiding van zijn functie, moeten melden aan de Directie Private Veiligheid bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie bij de FOD Binnenlandse Zaken. En dat van zodra ze er kennis van krijgen.
Formulier
Elk feit wordt afzonderlijk gemeld per mail (misdrijven.spv@ibz.fgov.be of delits.spv@ibz.fgov.be), via het meldingsformulier. Het model daarvoor is opgenomen als bijlage bij het KB van 15 september 2020.
Ontvangstbericht
De administratie zal de melder een ontvangstbewijs versturen voor iedere ontvangen melding. Dat bericht geldt voor de melder als bewijs dat hij aan de meldplicht heeft voldaan.
In werking: 25 oktober 2020 (Het uitvoeringsbesluit van 22 mei 2014 wordt opgeheven).

Bron:  15 september 2020 - Koninklijk besluit tot regeling van de melding aan de administratie van feiten die een misdaad of een wanbedrijf opleveren, begaan door een persoon die een functie uitoefent zoals bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 15 oktober 2020, p.74342.