Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrecht 2020Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Erratum brengt juiste versie van wet die bestuurders van prioritaire voertuigen vrijstelt van Wegcode

Nieuws - 13/10/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Bestuurders van prioritaire voertuigen moeten de Wegcode niet naleven wanneer ze een dringende opdracht uitvoeren (op enkele specifieke bepalingen na). Duidelijke taal van de wetgever die daarmee de verkeersdoorstroming in noodsituaties wil verbeteren. Maar de wet die op 1 oktober 2020 in het Belgisch Staatsblad verscheen, bleek niet de juiste versie. Een erratum zet het euvel nu recht en vervangt de wet integraal door de correcte tekst. En die is veel ruimer dan de vorige. Zo valt nu ook het personeel van de militaire politie en DOVO (de dienst Opruiming en Vernietiging van Explosieven van Defensie) onder de nieuwe regels.
Daarnaast zijn er nog enkele kleinere wijzigingen:
de notie ‘bestuurders van voertuigen voor dringende medische interventie van de dienst 112’ is vervangen door de ruimere omschrijving ‘bestuurders van een voertuig voor dringende medische hulpverlening’;
de categorieën ‘bestuurders van een voertuig van de veiligheidsdienst van de spoorwegen’ en ‘bestuurders van een voertuig voor hulpverlening van Infrabel’ zijn opgesplitst;
de nieuwe regels komen onder artikel 37.5 van de Wegcode en niet onder artikel 59.13 zoals eerst was aangegeven.
Voor een goed begrip herhalen we nog even de basisprincipes van de nieuwe regel. Artikel 37.5 van de Wegcode stelt nu uitdrukkelijk dat “de bestuurder van een prioritair voertuig dat een dringende opdracht uitvoert de bepalingen van de Wegcode niet moet naleven met uitzondering van
artikel 4 (bevelen van de bevoegde personen)
artikel 8.4 (verbod op gsm-gebruik achter het stuur)
artikel 16.4 (plichten bij links inhalen)
artikel 20 (verkeer op spoorwegen en overwegen)
artikel 24 eerste lid 3° (stilstaan- en parkeerverbod op overwegen)
artikel 35 (verplichtingen m.b.t. veiligheidsgordels en kinderbeveiligingssystemen)
artikel 36 (verplichtingen valhelm en beschermende kledij motorrijders)
artikel 37 (verplichting blauwe knipperlichten en geluidstoestel prioritaire voertuigen)
artikel 44.1 vierde en vijfde lid (verplichtingen bestuurders) en
artikel 59.1 (verplichting vertonen identiteitskaart bij overtreding)
indien het gaat om
een personeelslid van het operationele kader van de federale en de lokale politie of de militaire politie
de veldwachters (bedoeld in artikel 61 van het Veldwetboek) aangesteld door de deputaties van de provincieraden, binnen de grenzen van hun territoriale bevoegdheid
een bestuurder van een voertuig voor dringende medische hulpverlening
een bestuurder van een brandweervoertuig
een bestuurder van een voertuig van de Civiele Bescherming
een bestuurder van een voertuig van de veiligheidsdienst van de spoorwegen
een bestuurder van een voertuig voor hulpverlening van Infrabel
een bestuurder van een voertuig voor hulpverlening bij een ernstig incident veroorzaakt door water, gas, elektriciteit of radioactieve stoffen
een bestuurder van de Dienst Opruiming en Vernietiging van Explosieven (DOVO) van Defensie, bij dringende ingrepen.
Dit artikel kan via KB worden aangevuld, gewijzigd, opgeheven of vervangen.
De overige bepalingen van de wet die op 1 oktober verschenen is, zoals de beperking op het gebruik van blauwe knipperlichten, zijn ongewijzigd behouden.

Bron:  16 juli 2020 - Erratum Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de doorstroming van prioritaire voertuigen betreft, BS 12 oktober 2020, p.73800.