Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrecht 2020Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Voortaan nog één formulier voor alle aanvragen tot minnelijke schikking bij bouwovertredingen in Vlaanderen

Nieuws - 10/09/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vanaf 11 september is er nog maar één formulier om een minnelijke schikking aan te vragen bij een bouwovertreding. Tot nog toe waren er 4 varianten. Onnodig verwarrend en complex, vindt Vlaams Omgevingsminister Zuhal Demir. Een uniform aanvraagformulier, ongeacht het type overtreding, moet de procedure eenvoudiger en toegankelijker maken.
Het nieuwe model komt er in uitvoering van het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening van 9 februari 2018 dat de procedure voor minnelijke schikking op heel wat punten wijzigde. Vooral om sneller en efficiënter tot een oplossing te komen tussen bouwovertreder en de stedenbouwkundige inspectie.
Gerechtelijke procedure vermijden
Wie een bouwovertreding begaat, riskeert een strafrechtelijke of burgerlijke veroordeling. Wie dat wil vermijden, kan een minnelijke schikking aanvragen. In dat geval komt de overtreder tot een overeenkomst met de stedenbouwkundige inspecteur van de Vlaamse overheid. Die zal, in ruil voor een geldsom, geen herstel vorderen voor de rechter. Hij kan bovenop de schikking wel bijkomende aanpassingswerken voorstellen. Maar hoe dan ook geeft de procedure bouwovertreders de mogelijkheid om een lange gerechtelijke procedure en veroordeling te vermijden.
Minnelijke schikking aanvragen
Aan de procedure zijn wel wat voorwaarden verbonden. Zo mag er geen sprake zijn van recidive en mag het stedenbouwkundig misdrijf niet bestaan uit het verrichten van handelingen in strijd met een stakingsbevel of de stedenbouwkundige bestemmingsvoorschriften.
Bovendien ligt het initiatief bij de bouwovertreder zelf. Hij moet een aanvraag tot minnelijke schikking indienen aan de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur of de burgemeester van de gemeente waarin het goed gelegen is of aan de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur bevoegd voor de provincie waarin het onroerend goed gelegen is.
De aanvraag kan ook ingediend worden door meerdere overtreders van schendingen die zijn opgenomen in Titel VI van de VCRO of door belanghebbenden zoals een eigenaar, huurder, toekomstige eigenaar die herstel van de overtreding wil.
Eén aanvraagformulier ongeacht type overtreding
Voortaan is er nog maar één aanvraagformulier: ‘Model van aanvraag van een minnelijke schikking’. De bestaande 4 modellen verdwijnen: ‘Aanvraag van een minnelijke schikking waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling vereist is (model 1)’, Aanvraag van een minnelijke schikking voor technische werken (model 2)’, ‘Aanvraag van een minnelijke schikking voor terreinaanlegwerken (model 3)’ en ‘Aanvraag van een minnelijke schikking waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is (model 4)’.
In het formulier geven de aanvrager of aanvragers hun persoonlijke gegevens mee (afdeling natuurlijke personen of rechtspersonen). Wanneer de aanvraag wordt ingediend door de raadsman van de aanvrager(s) worden zijn gegevens ook ingevuld.
De aanvraag moet ondertekend worden door een architect als het herstel (incl. eventueel voorgestelde aanpassingswerken) handelingen bevat die de medewerking van een architect vereisen.
Verder in het aanvraagformulier
de gegevens van het goed
de gegevens van personen die zakelijke rechten hebben op het goed
het onderwerp van de aanvraag (o.a. beschrijving van de feiten en voorwerp van het herstel)
medewerking van een architect
nuttige informatie
ondertekening
genummerde lijst van bijgevoegde stukken en bijlagen
privacywaarborg

Bron:  23 juli 2020 - Ministerieel besluit over het model tot aanvraag van een minnelijke schikking inzake ruimtelijke ordening, BS 10 september 2020, p.66124.