Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de dagelijkse politiepraktijk en tijdens de politionele opleidingen. U kunt het wetboek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje strafrecht 2020Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Uitrol e-pv bij economische inspectiediensten loopt jaar vertraging op

Nieuws - 02/09/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


De inspectiediensten van de FOD Economie kunnen hun elektronische processen-verbaal nog tot 1 september 2021 opstellen op papieren drager en ondertekenen met een handgeschreven handtekening, zonder gebruik te moeten maken van het e-pv-informaticasysteem. Maar let op: van zodra ze technisch en inhoudelijk in staat zijn om het e-pv volledig digitaal op te stellen en te ondertekenen vervalt deze overgangsmaatregel.
De federale regering kan niet anders dan de overgangsmaatregelen voorzien in de wet van 17 maart 2019 en het KB van 13 april 2019 verlengen. De uitrol van e-pv’s bij de Algemene Directie Economische Inspectie, de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, de Algemene Directie Energie en het secretariaat van Belac (het Belgisch Accreditatiesysteem) loopt nog steeds niet zoals gepland.
Tot op vandaag zorgen technische issues ervoor dat een e-pv volledig digitaal opmaken en ondertekenen niet kan. Bovendien kregen de diensten er de voorbije maanden tal van extra opdrachten bij in het kader van de coronapandemie.
Het jaar dat initieel voorzien was om alle betrokken inspectiediensten technisch en inhoudelijk klaar te stomen, met als uiterste deadline 26 juli 2020, bleek dus onhaalbaar. De nieuwe deadline is 1 september 2021. Tot dan kan het e-PV dus op een papieren drager worden gesteld en ondertekend met een handgeschreven handtekening. Tijdens de overgangsperiode kunnen de processen-verbaal per brief of elektronische zending aan de procureurs des Konings worden toegezonden.
In werking: 1 september 2020.

Bron:  22 augustus 2020 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 2019 tot uitvoering van de wet van 17 maart 2019 tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek, BS 01 september 2020, p.64524.