Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Antiwitwaswet: lagere drempelbedragen voor cliëntenidentificatie bij aankoop prepaidbetaalkaarten

Nieuws - 13/08/2020
-
Auteur 
Christine Van Geel


De wetgever verlaagt de drempel waarbij uitgevers van elektronisch geld de identiteit van cliënten die prepaidbetaalkaarten aankopen, moeten verifiëren. Tot nog toe lag die drempel op 250 euro per maand, vanaf 15 augustus wordt dat 150 euro. Ook het bedrag waarboven identiteitsverificatie verplicht is voordat cliënten elektronisch geld kunnen terugbetaald krijgen of in contanten kunnen opnemen, wordt verlaagd van 100 tot 50 euro. En de verplichting tot verificatie van de identiteit geldt nu ook voor betalingstransacties op afstand als het om meer dan 50 euro per transactie gaat.
Vrijstelling van identificatie en verificatie voor…
Vanaf 15 augustus 2020 kunnen de uitgevers van elektronisch geld, op basis van een passende beoordeling van het WG/FT-risico, die een laag risico aantoont, vrijgesteld worden van de identificatie en verificatie van hun cliënten, indien de volgende risicobeperkende voorwaarden vervuld zijn (wijziging art. 25, antiwitwaswet; art. 42, wet van 20 juli 2020):
het betalingsinstrument kan niet heropgeladen worden, of kan enkel worden gebruikt in België voor het uitvoeren van betalingen waarvoor een maximale maandelijkse limiet van 150 euro (voordien 250 euro) geldt;
het elektronisch opgeslagen bedrag bedraagt niet meer dan 150 euro (voordien 250 euro);
het betalingsinstrument wordt uitsluitend gebruikt voor de aankoop van goederen of diensten;
op het betalingsinstrument kan geen bedrag worden bijgeschreven met anoniem elektronisch geld;
de betrokken uitgever van elektronisch geld voert een monitoring van de verrichtingen of de zakelijke relatie uit die toereikend is voor het opsporen van ongebruikelijke of verdachte verrichtingen.
Verplichte identificatie en identiteitsverificatie voor…
De uitgever van elektronisch geld identificeert en verifieert de identiteit nog wel van elke persoon:
aan wie hij de monetaire waarde van het elektronisch geld terugbetaalt in contanten, indien het om een bedrag van meer dan 50 euro (voordien 100 euro) gaat;
die de monetaire waarde van het elektronisch geld opneemt in contanten, indien het om een bedrag van meer dan 50 euro (voordien 100 euro) gaat; of
die betalingstransacties op afstand uitvoert (in de zin van art. 2, 23° van de wet van 11 maart 2018), indien het om een bedrag van meer dan 50 euro per transactie gaat.
In werking
Deze nieuwe maatregelen treden in werking vanaf 15 augustus 2020.
Bron:  Wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 5 augustus 2020 (Div.Bep. Antiwitwaswet) (art. 42)

Extra informatie:
Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 6 oktober 2017 (antiwitwaswet) (art. 25).
Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU, PB.L. 156, 19 juni 2018 (5de antiwitwasrichtlijn)