Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Covid-19: termijnverlengingen, procedureschorsingen en andere coronamaatregelen binnen Vlaams jeugddelinquentierecht

Nieuws - 29/06/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Ook binnen het Vlaams jeugddelinquentierecht is de impact van de coronacrisis voelbaar. Ook nu nog. Een verzameldecreet Jeugddelinquentierecht zorgt voor noodzakelijke termijnverlengingen, procedureschorsingen en tal van andere maatregelen om de sector de nodige ademruimte en garanties te geven.
De Vlaamse decreetgever zorgt er onder meer voor dat
de voorlopige rechtspleging voor 4 maanden is geschorst. Daardoor wordt de termijn na het einde van de oorspronkelijke einddatum dus met 4 maanden verlengd
een lopende bemiddeling of een herstelgericht groepsoverleg, een lopend positief project, een lopende voorwaarde (o.a. leerproject of gemeenschapsdienst), een lopende ambulante maatregel door een behandeling bij een psychologische of psychiatrische dienst, bij een dienst voor seksuele opvoeding, bij een dienst die deskundig is op het gebied van alcohol- of drugsverslaving of een delictgerichte contextbegeleiding die door de coronacrisis niet kan worden uitgevoerd kan worden geschorst. Door de schorsing kan de duur van de lopende maatregelen bij rechterlijke beslissing met 4 maanden worden verlengd.
Hij maakt van de gelegenheid gebruik om het Jeugddelinquentiedecreet ook op enkele andere punten te actualiseren. Vooral zaken die nog niet uitdrukkelijk in het decreet stonden, maar waarvan de decreetgever altijd al de bedoeling had om ze zonder omwegen mogelijk te maken. Zo voorziet het decreet voortaan uitdrukkelijk de mogelijkheid voor de jeugdrechtbank om een minderjarige delictpleger toe te vertrouwen aan een forensische kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis.
In werking: de coronamaatregelen hebben retroactief uitwerking vanaf 20 maart 2020. De andere bepalingen treden in werking op 6 juli 2020.

Bron: Decreet van 19 juli 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid in het kader van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht en tot wijziging van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, BS 26 juni 2020.