Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Pensioenlast lokale besturen en politiezones: ook in 2022 korting van 3% op basisbijdragevoet voor ex-pool 1

Nieuws - 23/06/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


De ‘plaatselijke besturen ex-pool 1’ zullen ook in 2022 minder pensioenbijdragen moeten storten aan het Gesolidariseerd Pensioenfonds voor de Provinciale en Plaatselijke Besturen. Net als in 2018, 2019, 2020 en 2021 genieten ze een korting van 3% op de wettelijke basispensioenbijdrage door een injectie vanuit het Reservefonds.
Pensioenlasten stijgen, dus ook de bijdrage
Het percentage dat het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de Provinciale en Plaatselijke Besturen hanteert voor de berekening van de basisbijdragen die de lokale besturen en politiezones moeten betalen, stijgt in 2022 tot 43%. Een aanzienlijke verhoging ten opzichte van de huidige 41,5%. Maar volgens de federale regering een must om de uitbetaling van de pensioenlasten te kunnen blijven dragen.
Inzetten van opgebouwde reserves
De zogenaamde “besturen ex-pool 1” genieten echter al een aantal jaar van een korting. In 2016 en 2017 werd hun bijdragevoet verminderd met 3,5%. Voor 2018, 2019, 2020, 2021 en nu ook 2022 gaat het om 3%. In 2022 gaat het voor hen dus niet om een bijdragepercentage van 43%, maar slechts om 40%.
Hoe komt dat nu?
De kosten van de korting worden gedragen door het Reservefonds van het Gesolidariseerd Pensioenfonds. Daarin zitten de reserves die de besturen hebben opgebouwd die vroeger (voor de grote hervorming van de pensioenfinanciering eind 2011) waren aangesloten bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel.
Dat geld wordt nu exclusief gebruikt om hun (de zogenaamde ex-pool 1 besturen) pensioenlasten te temperen.
Ook in 2023?
Door de korting verminderen de middelen van het Reservefonds met ongeveer 42 miljoen euro per jaar. Voor 2023 blijft er dan nog een pot van 249 miljoen over. Maar het is nog niet duidelijk dat de korting voor dat jaar zal worden doorgetrokken.
In werking: 1 januari 2022

Bron:  Koninklijk besluit van 11 juni 2020 tot uitvoering van artikel 16, eerste lid, 2), van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen voor het jaar 2022, BS 18 juni 2020.

Extra informatie: Koninklijk besluit van 29 november 2019 tot uitvoering van artikel 16, eerste lid, 1), van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen voor het jaar 2022, BS 6 december 2019.