Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Interministeriële Commissie coördineert strijd tegen namaak en piraterij

Nieuws - 04/06/2020
-
Auteur 
Carine Govaert


De coördinatie tussen de verschillende overheidsdiensten die bevoegd zijn voor de strijd tegen de piraterij en de namaak wordt geformaliseerd: de ad-hoc-werkgroep wordt omgevormd tot een heuse Interministeriële Commissie voor de strijd tegen namaak en piraterij, met een officiële samenstelling, een afgelijnd takenpakket, een plicht tot geheimhouding en privacyregels.
De Interministeriële Commissie voor de strijd tegen namaak en piraterij maakt deel uit van de Interministeriële Economische Commissie van de FOD Economie en bestaat uit vertegenwoordigers van de algemene directies Economische Inspectie en Economische Reglementering, de FOD Justitie, de politie, de douane, het federaal Voedselagentschap en het federaal Gezondheidsagentschap. Het lid van het College van procureurs-generaal dat bevoegd is voor de financiële, fiscale en economische criminaliteit of een magistraat die door hem wordt aangewezen, woont de vergaderingen bij.
De nieuwe commissie is in de eerste plaats een orgaan waar inlichtingen en ervaringen worden uitgewisseld. Hoewel zij officieel instaat voor de coördinatie van de strijd tegen namaak en piraterij, heeft de commissie niet de bevoegdheid om richtlijnen uit te vaardigen of om de prioriteiten vast te leggen voor het strafrechtelijke beleid tegen namaak of piraterij. Zij kan wel informeren, analyseren, opleiden, sensibiliseren, adviseren en ‘synergieën creëren tussen de bevoegde autoriteiten met het oog op een operationele samenwerking in de strijd tegen de namaak en piraterij’.
Het is ook de bedoeling dat de commissie gaat samenwerken met het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten.
De Interministeriële Commissie voor de strijd tegen namaak en piraterij kan werkgroepen oprichten, externe deskundigen aantrekken, en gegevens uitwisselen – zoals sociale mediaprofielen, rekeningnummers, nummerplaten... Altijd met als doel: het identificeren en voorkomen van daden van namaak en piraterij, het identificeren van de plegers van dergelijke feiten, het beoordelen van de omvang en de economische gevolgen van namaak en piraterij, en de evaluatie van de toepassing van nieuwe middelen in de strijd tegen namaak en piraterij.
De voorzitter van de commissie, haar leden, het secretariaat, de deskundigen en alle andere genodigden en personen die betrokken zijn bij het werk van de commissie of van haar werkgroepen hebben een geheimhoudingsplicht.
Het KB dat de coördinatie tegen namaak en piraterij formaliseert, treedt in werking op 13 juni 2020.