Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Covid-19 Vlaams gewest: contacttracing tot eind 2021?

Nieuws - 05/06/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vlaanderen heeft een nieuw basisdecreet voor de organisatie van het contactonderzoek of de contact tracing. Daarin geen grote wijzigingen in vergelijking met de initiële tekst van 8 mei 2020, maar wel meer informatie en duiding rond de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt. Het nieuwe decreet zal ook langer gelden, tot het moment dat de pandemie onder controle is. De Vlaamse regering zal bepalen wanneer dat precies is, maar de decreetgever laat de contacttracing alvast doorlopen tot en met 31 december 2021. Het oorspronkelijke decreet liep slechts tot 4 juni 2020.
Advies Vlaamse Toezichtscommissie voor verwerking van persoonsgegevens
Dat de nieuwe tekst er zou komen was al duidelijk toen het decreet van 8 mei werd opgemaakt en gepubliceerd. Door tijdsdruk was het toen onmogelijk om het advies te vragen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. Bedoeling was om daar de tijd voor te nemen na publicatie van het eerste decreet en de bemerkingen te bespreken in de plenaire vergadering om zo tot een steviger, tweede kader te komen.
Wijzigingen
De basisprincipes voor contacttracing zijn zoals gezegd nagenoeg ongewijzigd. Maar het decreet van 29 mei 2020 bevat in tegenstelling tot de eerste versie wel alle essentiële elementen van de gegevensverzameling en -verwerking voor alle personen die in de contacttracingprocedure zijn betrokken (wie mag welke gegevens verzamelen).
Daarnaast is de bewaartermijn van de verzamelde gegevens is geconcretiseerd. Zo mogen de meeste persoonsgegevens van personen met wie een besmette of vermoedelijk besmette persoon in contact is geweest slechts worden bewaard voor de termijn die nodig is om iemand de nodige aanbevelingen te geven en verder op te volgen en maximaal tot 21 dagen na het eerste contact.
Normaal gezien zou de Vlaamse regering heel wat van deze nieuwe elementen nog in een besluit uitwerken, maar na het advies en debat is beslist om er een decretale basis aan te geven.
Verder geeft het nieuwe decreet nog meer aandacht aan privacy, veiligheid en transparantie. Zo is het samenwerkingsverband van externe partners bijvoorbeeld verplicht om een inhoudelijk en financieel verslag op te maken. Die vereiste was er eerst niet. Meer duiding hierover in een later uitvoeringsbesluit.
Contacttracing tot eind 2021?
Het decreet heeft retroactief uitwerking vanaf 11 mei 2020. De Vlaamse regering bepaalt wanneer de bepalingen ophouden uitwerking te hebben, maar de decreetgever bepaalt dat dit uiterlijk op 31 december 2021 zal zijn.
Het decreet van 8 mei 2020 wordt opgeheven.

Bron:  Decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19, BS 2 juni 2020.