Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

België heeft nieuw Nationaal noodplan voor aanpak van terroristische aanslag

Nieuws - 05/06/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


België heeft een nieuw “Nationaal noodplan voor de aanpak van een terroristische aanslag of gijzelneming”. Met belangrijke aanpassingen op vraag van de parlementaire onderzoekscommissie die werd opgericht na de aanslagen in ons land op 22 maart 2016. En tal van nieuwigheden op basis van de lessen die zijn getrokken uit de noodplanningsoefeningen en het beheer van reële noodsituaties met een terroristisch karakter sinds de opmaak van het vorige plan van 1 mei 2016.
Het plan zit als bijlage bij het KB van 18 mei 2020. Maar die bijlage is – om veiligheidsredenen – niet gepubliceerd. Duidelijk is wel dat de nieuwe manier van werken meteen van toepassing is, vanaf 4 juni 2020. Doet er zich dus vanaf vandaag een aanslag voor, dan zal die beheerd worden volgens de richtlijnen uit het nieuwe noodplan.
Inhoud
Het plan bepaalt hoe er gereageerd moet worden als er zich in ons land een terroristische aanslag of terroristische gijzelneming voordoet. Of meer concreet: wie doet wat wanneer en hoe moeten alle betrokken actoren samenwerken.
Nieuwe crisisbeheerstructuur
Meest opvallende wijziging ten opzichte van het vorige plan is de crisisbeheersstructuur.
Voortaan zal gewerkt worden met 5 cellen op federaal niveau:
een federale gerechtelijke cel – geleid door de federale procureur – die instaat voor het nemen van gerechtelijke maatregelen
een federaal coördinatiecomité - voorgezeten door de Directeur-generaal van het Nationaal Crisiscentrum – dat zorgt voor de bestuurlijke maatregelen
een beleidscel waar gezamenlijke acties en interventies (gerechtelijk én bestuurlijk) worden besproken. De cel wordt daarom gezamenlijk voorgezeten door de Directeur-generaal van het Nationaal Crisiscentrum en de federale procureur. Bedoeling is om beleidsmatige samenhang tussen de bestuurlijke en de gerechtelijke maatregelen te garanderen
een informatiecel en
een nationale slachtoffercel die informatie over de slachtoffers, hun ouders en overlevende verwanten centraliseert en de uitoefening van hun rechten in het kader van het strafonderzoek faciliteert
Daarnaast zijn er nog 3 cellen op lokaal niveau:
een provinciale crisiscel – geleid door de gouverneur – die het federale crisisbeheer ondersteunt conform het KB van 22 mei 2019
een gerechtelijke cel (JUDI) – voorgezeten door een federale magistraat – belast met het voeren van het strafonderzoek en de voorbereiding en uitvoering van de beleidsbeslissingen van de federale gerechtelijke cel en
een operationele commandopost (CP-ops) belast met de operationele coördinatie van de noodsituatie op het terrein.
De samenstelling van de verschillende cellen is beperkt om efficiënter overleg toe te laten tussen de vertegenwoordigers van de overheden en diensten betrokken bij het crisisbeheer. Maar uiteindelijk kan ‘iedere nuttige’ persoon worden uitgenodigd. Op lokaal niveau worden verbindingsagenten aangeduid om bij de uitvoering van de bestuurlijke en gerechtelijke opdrachten een goede coördinatie toe te laten.
Nationaal veiligheidsportaal
Verder wordt in de nieuwe tekst expliciet het gebruik van een nationaal veiligheidsportaal voorzien voor het bijhouden van algemene logboeken in de verschillende cellen en voor de informatie-uitwisseling tussen de cellen.
Noodmaatregelen
Tot slot zijn op specifieke vraag van de parlementaire onderzoekscommissie duidelijke instructies opgenomen voor het afkondigen van de noodfases (federale fase, vooralarm) en zijn er verschillende procedures voorzien die de federale procureur en/of de Directeur-generaal van het Crisiscentrum toelaten de nodige dringende maatregelen te nemen in de verschillende stadia van de noodsituatie.

Bron:  Koninklijk besluit van 18 mei 2020 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag, BS 4 juni 2020.

Extra informatie: Koninklijk besluit van 1 mei 2016 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag, BS 18 mei 2016.