Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Covid-19: wetgever maakt digitale communicatie en elektronische procedures binnen justitie gemakkelijker, ook na corona

Nieuws - 03/06/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


De wetgever wil dat ‘werken op afstand’ binnen het justitieapparaat maximaal wordt benut. Niet alleen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, ook omdat digitale communicatie en elektronische procedures in het algemeen en op langere termijn voor meer efficiëntie kunnen zorgen. Een Verzamelwet Justitie zorgt daarom voor tijdelijke én definitieve aanpassingen in tal van justitiële regels. Zo kan iedereen tot 30 juni 2020 verzoekschriften indienen via e-Deposit, kan de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling via videoconferentie worden gehouden en is medeondertekening van rechtelijke beslissingen door magistraten niet altijd nodig. Verder mogen de wettelijke en reglementaire organen voor gerechtsdeurwaarders vergaderen via videoconferentie, nu en na corona en krijgen burgers meer tijd om hun bewijsstukken in het kader van juridische tweedelijnsbijstand in te dienen.
Elektronische handtekening voor vonnissen, arresten, zittingsbladen en andere authentieke akten
Het Burgerlijk Wetboek voorziet in de mogelijkheid om de gekwalificeerde elektronische handtekening te gebruiken voor authentieke akten. Tenminste als de hoedanigheid van de ondertekenaar wordt gecontroleerd. Dit gebeurt op basis van de gegevens uit een databank, die geldt als authentieke bron. Momenteel beschikt Justitie over een gegevensbank voor de controle van de leden van de rechterlijke orde. Maar die databank beschikt nog niet over alle technische functionaliteiten om beschouwd te kunnen worden als authentieke bron. In de praktijk wordt de hoedanigheid bij het opstellen van de authentieke akte (vb. een arrest, een vonnis of een zittingsblad) vaak gecontroleerd dm het strikte toegangsbeheer tot de informaticasystemen voor het beheer van gerechtelijke dossiers of door het toegangsbeheer van het gesloten e-BOX netwerk van Justitie.
Om de rechtszekerheid te garanderen wordt tijdelijk een wettelijk weerlegbaar vermoeden van de vereiste hoedanigheid gecreëerd in hoofde van de ondertekenaar die een gerechtelijk ambt uitoefent of gerechtelijk stagiair is. De maatregel geldt tot 30 juni 2020.
Elektronische neerlegging van verzoekschriften
Tot 30 juni 2020 kan iedereen akten van rechtsingang of van voorziening en meer in het algemeen de verzoekschriften of verzoeken gericht aan de rechters neerleggen via e-Deposit. Advocaten en gerechtsdeurwaarders kunnen deze documenten ook per e-mail neerleggen.
Procedure van vereffening-verdeling
De procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling kan tussen 18 maart en 30 juni 2020 via videoconferentie worden gehouden. Als de notaris meent dat dat niet kan, dan brengt hij de partijen daarvan op de hoogte en motiveert hij zijn beslissing. In dat geval kan de notaris de termijnen die tussen 18 maart en 30 juni 2020 verstrijken verlengen (met maximaal 4 maanden).
Videoconferentie voor gerechtsdeurwaarders
De beslissingen van wettelijke of reglementaire organen voor gerechtsdeurwaarders kunnen schriftelijk of digitaal worden genomen. Vergaderingen kunnen via telefonische of videoconferentie plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor mondelinge examens. Deze maatregelen kunnen in tijden van corona worden toegepast, maar ook nadien.
Met uitzondering van tuchtprocedures, worden alle wettelijke termijnen voor de beslissingen, de vergaderingen en de kennisgevingen die zijn vertreken tussen 18 maart en 29 juni 2020 met 3 maanden verlengd wanneer de betrokken beslissingen, vergaderingen en kennisgevingen niet hebben plaatsgevonden.
Uitvoerende beslagen tegen particulieren
De uitvoerende beslagen tegen particulieren worden tijdelijk ingeperkt. Onder strikte voorwaarden en mits uitzonderingen. De maatregel geldt tot 17 juni 2020.
Medeondertekening van een rechterlijke beslissing door magistraten
Een rechterlijke beslissing gewezen door een kamer samengesteld uit meerdere magistraten (beroeps- of lekenmagistraten) is tot 30 juni 2020 ook rechtsgeldig met alleen de handtekening van de voorzitter van die kamer en die van de griffier.
Politierechtbanken bevoegd voor inbreuken op Covid-19-maatregelen
De politierechtbanken zijn tijdelijk bevoegd om kennis te nemen van inbreuken tegen de Covid-19-maatregelen.
Mogelijkheid voor politie om digitale kopieën en uittreksels van hun pv’s met geavanceerd elektronisch zegel af te leveren
De digitale koppen en digitale uittreksels van pc’s kunnen tot 17 juni 2020 worden ondertekend met behulp van een geavanceerd elektronisch zegel.
Verlenging van termijnen om bewijsstukken in kader van juridische tweedelijnsbijstand over te leggen
Wanner de wettelijke termijn van 15 dagen afloopt tussen 18 maart en 30 juni 2020 wordt die termijn verlengd tot maximaal 15 juli 2020. Voorwaarde is wel dat het bureau voor juridische bijstand oordeelt dat de aanvrager of begunstigde verhinderd waren door de coronamaatregelen.
In werking: 30 mei 2020 (mits uitzonderingen). De uitwerking van de meeste maatregelen is retroactief vanaf 18 maart 2020.

Bron:  Wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 29 mei 2020.