Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Legitimatiekaart voor gerechtsdeskundigen en beëdigde vertalers/tolken in nationale registers

Nieuws - 26/05/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Wie in het “Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen” of het “Nationaal Register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken” is opgenomen, krijgt voortaan een legitimatiekaart. Een garantiebewijs voor rechtszoekenden dat de gerechtsdeskundige, beëdigde vertaler, tolk en vertaler-tolk over de nodige professionele vaardigheden en juridische kennis beschikt. Al zullen er wel verschillende modellen in omloop zijn.
Acht om precies te zijn. Eén voor gerechtsdeskundigen, één voor beëdigd vertalers, één voor tolken, één voor vertalers-tolken én voor ieder van hen een voorlopige legitimatiekaart. Die laatste is bestemd voor zij die in een van de 2 registers is opgenomen op basis van de overgangsbepalingen in de wet van 10 april 2014 tot oprichting van de registers.
Geldigheidsduur 6 jaar
De voorlopige legitimatiekaart geldt tot de datum waarop de minister van Justitie (of diens gemachtigde) beslist dat de betrokkene niet definitief mag worden opgenomen in een van de registers, en uiterlijk tot 30 november 2021, het einde van de overgangsperiode.
De geldigheidsduur van de andere kaarten valt samen met de geldigheidsduur van de opname in het nationaal register. Met als startpunt de datum van de eedaflegging bij een nieuwe opname of de datum van de beslissing van de minister van Justitie tot verlenging van opname.
Concreet betekent dit dat de datum van de eedaflegging het begin is van een geldigheidstermijn van 6 jaar: vanaf die datum
wordt de betrokkene effectief opgenomen in het register
start de geldigheidsduur van 6 jaar opname in het register
mag de betrokkene de officiële titel van gerechtsdeskundige, beëdigd vertaler, tolk of vertaler tolk dragen
mag de betrokkene opdrachten aanvaarden in die hoedanigheid
start de geldigheidsduur van 6 jaar voor de legitimatiekaart en de ‘officiële stempel’.
Officiële stempel
Beëdigde vertalers en beëdigde vertalers-tolken krijgen niet alleen een legitimatiekaart bij opname in het Nationaal register, ze ontvangen ook een officiële stempel (wie voorlopig is opgenomen, krijgt een voorlopige stempel). De stempel is strikt persoonlijk en bewijst de hoedanigheid waarmee de houder is bekleed.
Wat bij verlies of diefstal?
Bij verlies van de titel van gerechtsdeskundige of van beëdigd vertaler, tok of vertaler-tolk of in geval van afstand van deze titel moeten legitimatiekaart en officiële stempel onmiddellijk worden teruggegeven aan de minister van Justitie of zijn gemachtigde. Dat is ook zo in geval van schorsing of tijdelijke schrapping.
Bij verlies of diefstal van de kaart of stempel moet de betrokkene een verklaring van verlies of diefstal latenopstellen bij de lokale politie en die doorsturen naar de minister. De betrokkene krijgt in dit geval een duplicaat. Kostprijs: 25 euro (wordt jaarlijks geïndexeerd). Te betalen door de gerechtsdeskundige, beëdigde vertaler, tolk of vertaler-tolk zelf. Beschadigde kaarten moeten door een duplicaat worden vervangen.
In werking: 29 mei 2020

Bron:  Koninklijk besluit van 8 mei 2020 tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart uitgereikt aan personen opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers—tolken en van de officiële stempel voor de beëdigd vertalers en vertalers-tolken, opgenomen in het nationaal register, BS 19 mei 2020.