Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Covid-19: wet schorst tal van verval- en proceduretermijnen m.b.t. politieambt, private veiligheid, gemeenschapswachten en gemeentelijke administratieve sancties

Nieuws - 20/05/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


De wetgever verlengt tal van verval- en procedurele termijnen die voorzien zijn in de wetten en besluiten rond het politieambt, voetbalwedstrijden, het tuchtstatuut van het politiepersoneel, de gemeentelijke administratieve sancties, vergunningen voor bewakingsondernemingen, de private veiligheid, de identificatiekaart en de financiering van gemeenschapswachten. Door de coronacrisis bestaat immers het risico dat de overheidsdiensten de voorziene deadlines niet kunnen respecteren of dat burgers hun rechten niet kunnen uitoefenen. De termijnen opschuiven zorgt ervoor dat de procedures na de crisis kunnen worden verder gezet en de betrokken diensten zich nu kunnen focussen op hun operationaliteit.
Welke termijnen?
Op voorwaarde dat ze nog niet verstreken zijn op 15 mei 2020, worden volgende verval- en procedurele termijnen geschorst tijdens de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020 (einddatum kan via MB worden aangepast), en van rechtswege verlengd met 15 dagen na afloop deze periode (voorlopig is dat tot en met 2 juni 2020):
in de Wet Geïntegreerde Politiedienst van 8 december 1998: art. 68 (goedkeuring beslissingen personeelsformatie lokale politie), art. 70 (beroep tegen beslissingen ivm personeelsformatie lokale politie), art. 74 (beroep tegen niet-goedkeuring politiebegroting), art. 76 (beslissingen m.b.t. de financiële bijdrage aan de politieraad door een gemeente van een meergemeentepolitiezone), art. 82 (toezicht boekhouding en kas), art. 87 §3 en 88 (algemeen administratief toezicht)
in de Voetbalwet van 21 december 1998: art. 10novies §2 (installatie en werking van bewakingscamera’s in voetbalstadions), art. 25 tweede lid (procedure betreffende de administratieve rechtsvordering, art. 26 tweede lid 2° (opleggen van effectieve sancties), art. 30 derde lid (kennisgeving van een beslissing aan de overtreder), art. 32 (verjaring van de administratieve rechtsvordering), art. 44 eerste en tweede lid (stadionverbod)
in de Tuchtwet Personeel Politiediensten van 13 mei 1999: art. 38quater en sexies (procedure voor de hogere tuchtoverheid)
in de GAS-wet van 24 juni 2013: art. 23§§2 en 3 (procedure in geval van gemengde inbreuken), art. 25 §§2 2° en 26§§1 en 2 (procedure voor de sanctionerende ambtenaar), art. 29 (procedure in geval van inbreuken betreffende het stilstaan en parkeren)
in het KB schorsing of intrekking vergunningen bewakingsondernemingen van 24 mei 1991: art. 4, 5, 6 en 7 (schorsing of intrekking van de vergunning, de erkenning of de identificatiekaart bij wijze van sanctie)
in het KB Financiering Gemeenschapswachten en Strategische Veiligheids-en Preventieplannen: art. 7§2 2° (indiening schuldvordering bij Algemene Directie Veiligheid en Preventie).
Bijkomende verlenging?
De wet komt eigenlijk al een beetje laat. De voorziene schorsing van de termijnen loopt immers maar van 18 maart tot en met 17 mei 2020. De verlenging van rechtswege geldt daardoor slechts tot en met 2 juni 2020.
Maar de wetgever voorziet de mogelijkheid om de einddatum van de schorsingsperiode via ministerieel besluit aan te passen, waardoor ook de verlenging van rechtswege verder opschuift.
In werking: 15 mei 2020 (dag van publicatie)

Bron:  Wet van 13 mei 2020 tot schorsing van bepaalde verval- en procedurele termijnen bepaald bij of in uitvoering van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 15 mei 2020.