Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje politiestatuut 2020 (nieuw)Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020 (nieuw)In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020 (nieuw)Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Verbod op verkoop van tabak aan minderjarigen, ook via automaten

Nieuws - 20/01/2020
-
Auteur 
Laure Lemmens


Sinds 1 november 2019 mogen geen tabaksproducten meer worden verkocht aan jongeren onder de 18 jaar. Niet over de toonbank in de winkel, maar ook niet via automaten. Een item dat de regelgever nog moest formaliseren in het Uitvoeringsbesluit bij de Wet op de Voedingsmiddelen (wettelijke basis voor verbod op verkoop van tabak aan minderjarigen).
Voortaan is in dat besluit uitdrukkelijk aangegeven dat de verdeling van tabaksproducten via automatische distributieapparaten alleen is toegestaan wanneer voldaan is aan volgende cumulatieve voorwaarden: de automatische distributieapparaten
moeten vergrendeld zijn
mogen enkel ontgrendeld en geactiveerd worden door en voor personen van 18 jaar of ouder
worden geplaatst in gesloten ruimten, toegankelijk voor consumenten, waar de tabaksproducten tegelijk op traditionele manier in de handel worden gebracht.
De persoon die verantwoordelijk is voor de plaats waar de automaat zich bevindt, is ook meteen verantwoordelijk voor de ontgrendeling of het geven van de middelen om de apparaten te ontgrendelen. Het zijn m.a.w. ook deze personen die bestraft kunnen worden bij overtredingen. In principe is dat een administratieve geldboete. Maar wie weigert die te betalen, riskeert strafrechtelijke vervolging.
In werking: 30 januari 2020

Bron: Koninklijk besluit van 20 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2005 inzake het verbod op verkoop van tabaksproducten aan personen onder de zestien jaar door middel van automatische distributieapparaten, BS 20 januari 2020.

Extra informatie: 
Wet van 12 juli 2019 tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, wat betreft de verkoop van tabak en soortgelijke producten aan minderjarigen, BS, 8 augustus 2019.