Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Regels voor lage-emissiezones in Vlaanderen krijgen update

Nieuws - 04/10/2019
-
Auteur 
Carine Govaert


Op 1 januari 2020 wordt Gent de tweede Belgische stad met een lage-emissiezone (LEZ), na Antwerpen. De invoering van die tweede LEZ én een reeds geplande verstrenging van de LEZ-normen vormden de aanleiding om de LEZ-voorschriften nog eens grondig te bekijken. En dat leidt dan weer tot enkele aanpassingen, o.a. voor motorvoertuigen van categorie T, voertuigen voor personen met een handicap en buitenlandse voertuigen. De wijzigingen gelden vanaf 1 november 2019. Een kort overzicht.
Motorvoertuigen van categorie T
Land- en bosbouwtrekkers op wielen – motorvoertuigen van categorie T – met een vermogen van ten minste 130 kW die vanaf 1 januari 2019 nieuw ingeschreven worden, moeten voldoen aan de emissienormen van fase V. Categorie T-voertuigen met een vermogen van minder dan 130 kW die niet aan die norm voldoen, mogen de lage-emissiezones nog binnen tot 31 december 2028. Na registratie. Het zou hier om een kleine groep van lichte trekkers gaan die vooral gebruikt worden door de groendiensten.
Aangepaste voertuigen voor mensen met een handicap
Een persoon met een handicap die met een aangepast maar vervuilend voertuig rijdt, krijgt op verzoek nog tijdelijk toegang tot de LEZ-zone. Zo’n toelating is geldig tot de eerste wijziging van de toegangsvoorwaarden. Maar er zijn binnenkort 2 LEZ-zones, waardoor een gehandicaptentoelating in Gent misschien nog wel geldig zal zijn (omdat de LEZ-zone er later werd ingevoerd) en in Antwerpen niet meer. Dat maakt het nodeloos ingewikkeld. Het wijzigingsbesluit voert dan ook een vaste termijn in: elke toelating blijft vanaf nu 5 jaar geldig. Het aangepast voertuig dat recht geeft op de toegang, kan zowel een voertuig zijn waarmee een gehandicapte persoon wordt vervoerd, als een voertuig dat de gehandicapte persoon zélf bestuurt.
 
Voertuigen met een rolstoellift of met een ander geïntegreerd systeem dat in of aan een voertuig wordt gemonteerd en bestemd is om een rolstoel in het voertuig te tillen, mogen een LEZ-zone altijd in.
Voertuigen op lpg of bioethanol
Voertuigen op lpg of bioethanol vallen onder dezelfde regels als benzinevoertuigen. Dat staat vanaf nu zwart op wit in het LEZ-besluit.
Registratie in LEZ-databank
Een registratie in de LEZ-databank moet plaatsvinden uiterlijk de dag na de dag waarop het voertuig de lage-emissiezone is binnengekomen. Nu gold een limiet van 24 uur, maar dat gaf aanleiding tot discussie. Bij een laattijdige registratie kunnen de steden en gemeenten vanaf nu ‘aanvullende voorwaarden’ opleggen in hun lokale LEZ-reglementen. Bijvoorbeeld een regularisatiebijdrage.
Nationaal contactpunt
Een nationaal contactpunt maakt het tot slot makkelijker om automatisch gegevens uit te wisselen met andere staten, zodat buitenlanders hun voertuig niet meer moeten registreren de eerste keer dat ze een lage-emissiezone binnenrijden in ons land. Voor Nederlandse voertuigen bestaat er al zo’n automatische gegevensuitwisseling met de RDW, de Nederlandse Dienst Wegverkeer.