Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Vrachtwagenlading beschadigd of verkeerd gestouwd? Opnieuw Vlaamse derdegraadsovertreding

Nieuws - 03/10/2019
-
Auteur 
Carine Govaert


Vorig jaar kondigde het Vlaams gewest eigen laadinstructies af voor vrachtwagens (categorie N2 en N3), opleggers (categorie O3 en O4) en land- en bosbouwtrekkers (categorie T met een maximumsnelheid van meer dan 40 km/u). Overtredingen werden bestraft als derdegraadsovertredingen. Maar die sancties vielen in mei van dit jaar plots weg. Nu worden ze opnieuw ingevoerd. Wat was er aan de hand?
Verkeersovertredingen van de 2e, 3e of 4e graad worden normaal gezien bestraft door de wetgever, maar de wetgever gaf de Koning de bevoegdheid om dat in zijn plaats te doen. Een dergelijk KB houdt echter op uitwerking te hebben als het niet binnen het jaar door een wet bekrachtigd wordt (art. 29, §1bis van de wegverkeerswet). Sinds de Zesde Staatshervorming is dit een bevoegdheid van de gewesten, maar het principe blijft hetzelfde: de bevoegdheid om sancties op te leggen ligt bij de decreetgever, maar de gewestregering mag zelf ook sancties opleggen, op voorwaarde dat haar besluit binnen de 12 maanden bij decreet bekrachtigd wordt.
Besluit van 2018 niet tijdig bekrachtigd
Met haar besluit van 2 maart 2018 verruimde de Vlaamse regering de ladingvoorschriften en besliste zij dat overtredingen van die ladingvoorschriften derdegraadsovertredingen zouden zijn. De derdegraadsovertredingen worden opgelijst in artikel 3 van een KB van 30 september 2005, meer bepaald in de puntjes 47° en 48°, wat de derdegraadsovertredingen van de ladingvoorschriften betreft. De Vlaamse regering schrapte dus de puntjes 47° en 48° met de federale sancties en verving die door de Vlaamse puntjes 47°, 47°/1, 48° en 48°/1 met Vlaamse sancties op de veel ruimere Vlaamse ladingvoorschriften. De Vlaamse sancties golden vanaf 20 mei 2018. Die Vlaamse sancties moesten vóór 20 mei 2019 bekrachtigd worden om hun geldigheid te kunnen behouden, maar dat gebeurde niet. En dus vielen we vanaf 20 mei 2019 terug op de oude federale sancties.
Situatie wordt hersteld
Om de situatie te herstellen publiceert de Vlaamse regering nu een besluit van 28 juni 2019, dat de Vlaamse sancties opnieuw invoert. Maar een dergelijk besluit kan geen uitwerking hebben met terugwerkende kracht. Daarom gelden de ‘nieuwe Vlaamse sancties’ pas vanaf 12 oktober 2019. Dat is: 10 dagen na de publicatie van het nieuwe besluit. Merk op: ook dat nieuwe besluit moet binnen de 12 maanden bekrachtigd worden bij decreet om zijn uitwerking op lange termijn te kunnen behouden.
 
Ladingzekering
Vlaams gewest
Vóór 20/05/2018
Van 20/05/2018 tot 19/05/2019
(1)
Van 20/05/2019 tot 11/10/2019
Van 12/05/2019 tot 11/10/2020 of onbeperkt (?)
(2)
Ladingvoorschriften
Federaal
Vlaams
Vlaams
Vlaams
Sancties
KB 30/09/2005, art. 3
Federaal
(puntjes 47° en 48°)
Vlaams
(puntjes 47°, 47°/1, 48°, 48°/1)
Federaal
(puntjes 47° en 48°)
Vlaams
(puntjes 47°, 47°/1, 48°, 48°/1)
(1) BVR van 2 maart 2018. (2) BVR van 28 juni 2019.
Vlaamse regels
Voor de volledigheid geven we nog even mee wat er in de Vlaamse regelgeving te vinden is:
  • puntje 47° gaat over de ruimere verplichtingen van de vervoerder, de verpakker, de verlader en de verzender (art. 45bis, §3 van de wegverkeerswet/Vlaamse versie).
  • puntje 47°/1 neemt de federale verplichting over die zegt dat het ladingzekeringssysteem bepaalde versnellingen moet aankunnen. Vlaanderen voegt daaraan toe dat het systeem ook bepaalde vertragingen moet aankunnen. Het gewest sanctioneert bovendien het omvallen of kantelen van de lading. En het preciseert welke bevestigingsmethodes er gebruikt moeten worden (art. 45bis, §4).
  • puntje 48° herneemt de bestaande voorschriften op de stouwvoorziening en de geïntegreerde grendelvoorziening om de lading vast te maken (art. 45bis, §5).
  • puntje 48°/1 preciseert dat de lading op een voertuig moet omsloten, vastgezet of gestouwd worden volgens de richtsnoeren voor Europese beste praktijken over het verzekeren van lading voor vervoer over de weg. En het bepaalt dat de zekeringsmethoden en -middelen in overeenstemming moeten zijn met de meest recente versies van de EN-, ISO- of EUMOS-normen op de sjorkettingen, sjorstaalkabels, containers, dekzeilen, enz.
Sanctie
Bij een derdegraadsovertreding kan de politie een onmiddellijke inning van 174 euro voorstellen. Wordt die niet betaald, dan kan het parket een minnelijke schikking van 235 euro opleggen. Als de overtreder daar niet op ingaat, kan het dossier voor de rechter komen en die kan een geldboete van 240 tot 4.000 euro en een rijverbod opleggen.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, BS 2 oktober 2019.