Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Wetsvoorstel laat gemeenschapswachten toe om livebeelden van gemeentelijke bewakingscamera’s op openbare plaatsen te bekijken

Nieuws - 01/10/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Mogen gemeenschapswachten binnenkort, net zoals politiepersoneel en private bewakingsagenten, de livebeelden bekijken van bewakingscamera’s die door de gemeente op een niet-besloten plaats (openbare wegen, parken, gemeentepleinen, enz.) zijn opgesteld? Een recent ingediend wetsvoorstel wil dat mogelijk maken. Op voorwaarde ten minste dat de gemeenschapswachten eerst een bijkomende opleiding volgen.
Nu alleen politie en private bewaking
Op dit moment is het bekijken van livebeelden van vaste bewakingscamera’s op niet-besloten plaatsen voorbehouden aan politiemensen, Calog-leden en militairen die ter beschikking zijn gesteld van het Calog, en aan private bewakingsagenten. De wetgeving laat dus niet toe dat gemeenschapswachten de beelden bekijken, hoewel ze gemeentelijke personeelsleden zijn en taken hebben die in verband staan met de doelstellingen van de bewakingscamera’s. Bovendien hebben sommige gemeenschapswachten nu ook al een vaststellingsbevoegdheid. De indieners van het wetsvoorstel willen de bevoegdheden daarom uitbreiden.
Aanpassing Wet Gemeenschapswachten
De tekst van het wetsvoorstel past de Wet op de Gemeenschapswachten aan. Concreet wordt er een 8ste activiteit toegevoegd aan de lijst bevoegdheden waardoor gemeenschapswachten dus livebeelden van gemeentelijke bewakingscamera’s op niet-besloten plaatsen zullen mogen bekijken.
Na verplichte opleiding en onder toezicht van de politie
De uitbreiding van de bevoegdheid is weliswaar aan strenge voorwaarden gekoppeld:
  • het bekijken vindt plaats onder toezicht van de politiediensten, zodat dit de bevoegde diensten in staat stelt om onmiddellijk en efficiënt tussen te komen in geval van misdrijf, schade, overlast of verstoring van de openbare orde;
  • de gemeenschapswachten en gemeenschapswacht-vaststellers zullen eerst moeten slagen in een bijkomende opleiding, net zoals dat ook geldt voor politiepersoneel en private bewakingsagenten. Het gaat om een opleiding van 8 uur waarbij, naast praktische oefeningen, minstens wordt ingegaan op
    • de beginselen van observatie en herkenning van gedragingen en situaties die gemeld moeten worden in het kader van camerabewaking, met inbegrip van de basisprincipes van de bescherming van natuurlijke personen ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder de Camerawet;
    • de functie van operator en deontologie.
Bron: Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op het aanstellen van gemeenschapswachten voor het in real time bekijken van de beelden van bewakingscamera's op de openbare weg, Parl. St. Kamer 2019, nr. 0418/001.