Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje politiestatuut 2020 (nieuw)Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020 (nieuw)In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020 (nieuw)Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Maatregelen om bestuurders van gehuurde voertuigen makkelijker te identificeren (wetsvoorstel)

Nieuws - 10/09/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


In de Kamer werd een wetsvoorstel ingediend dat leasing- en verhuurbedrijven verplicht om, bij het afsluiten van een huurcontract, de gegevens van de gebruikelijke bestuurder mee te delen aan de Kruispuntbank van de Voertuigen of aan Renta (de Belgische Federatie van Voertuigen Verhuurders). Met minstens de vermelding  van het Rijksregisternummer als het om Belgen gaat en het documentnummer van het identificatiebewijs bij vreemdelingen. Bedoeling is om de identificatie van bestuurders van gehuurde voertuigen te verbeteren.

De huidige manier van werken is immers niet helemaal sluitend. Renta is al langer wettelijk verplicht om de identificatiegegevens van natuurlijke personen en rechtspersonen die een voertuig huren en van de gebruikelijke bestuurders te verzamelen. Maar alleen de voornaam, naam, geboortedatum en woonplaats van de bestuurder. Bij opzoekingen kan een eenvoudige tikfout in de naam dus voor problemen zorgen.

De indieners van het wetsvoorstel willen het systeem verbeteren door leasing- en verhuurbedrijven te verplichten om de identificatiegegevens van de gebruikelijke bestuurder (zijnde minstens het Rijksregisternummer voor Belgen of het identificatienummer van het identiteitsdocument bij niet-Belgen) door te geven aan Renta of de Kruispuntbank voor de Voertuigen. En dat meteen bij het afsluiten van de huurovereenkomst.

Doel is dus een snellere identificatie met een kleinere foutenmarge. Geen overbodige luxe nu blijkt dat terroristen en andere zware misdadigers steeds vaker gebruik maken van huurwagens. Bovendien draagt het bij tot de uitvoering van de opdrachten van de politie over het wegverkeer en de opdrachten van administratieve politie. De voorgestelde wijzigingen zorgen er ook voor dat bestuurders van huurwagens hun verantwoordelijkheid niet meer kunnen ontlopen wanneer ze een verkeersovertreding begaan. Boetes zullen rechtsreeks naar de gebruikelijke bestuurder van het gehuurde voertuig kunnen worden gestuurd terwijl ze nu nog in principe aan de rechtspersoon-eigenaar worden bezorgd.

Bron: wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen, Parl. St. Kamer, 2019, nr. 0258/001.