Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

België stapt eind dit jaar definitief uit Eurovignetverdrag

Nieuws - 04/09/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Op 31 december 2019 stapt België definitief uit het Eurovignetverdrag. Een must om de kilometerheffing in ons land juridisch correct te kunnen toepassen. De Europese Tolrichtlijn (1999/62/EU) verbiedt de lidstaten immers om tol- en gebruiksrechten cumulatief te belasten.
Kilometerheffing sinds 1 april 2016
De kilometerheffing bestaat intussen ruim 3 jaar. Op 1 april 2016 heeft België het eurovignet afgeschaft en vervangen door de kilometerheffing waarbij eigenaars van zware vrachtwagens een heffing moeten betalen bij het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde gewestwegen in ons land. De tarieven verschillen per gewest (sinds 1 juli 2019 gelden trouwens nieuwe bedragen).
België moet verdrag opzeggen
Voor de toepassing van de kilometerheffing is het echter cruciaal dat België het Eurovignetverdrag definitief opzegt. De Europese Tolrichtlijn verbiedt de lidstaten immers om ‘een bepaalde voertuigcategorie zowel tolgelden als gebruiksrechten op te leggen voor het gebruik van een en hetzelfde traject’.
Op 25 juni 2015 had ons land al een kennisgeving neergelegd bij de depositaris van het Eurovignetverdrag om af te zien van ‘de heffing van het gebruiksrecht eurovignet’. Die stopzetting is samen met de invoering van de kilometerheffing in werking getreden op 1 april 2016. Op 31 maart 2019 heeft België beslist om het verdrag definitief op te zeggen. Het verdrag legt een opzeggingstermijn op van 9 maanden. De opzegging zal dus uitwerking hebben op 31 december 2019.

Bron:  Wet van 27 december 1994 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993. - Addendum, BS 3 september 2019.