Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje politiestatuut 2020 (nieuw)Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020 (nieuw)In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020 (nieuw)Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

België stapt eind dit jaar definitief uit Eurovignetverdrag

Nieuws - 04/09/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Op 31 december 2019 stapt België definitief uit het Eurovignetverdrag. Een must om de kilometerheffing in ons land juridisch correct te kunnen toepassen. De Europese Tolrichtlijn (1999/62/EU) verbiedt de lidstaten immers om tol- en gebruiksrechten cumulatief te belasten.
Kilometerheffing sinds 1 april 2016
De kilometerheffing bestaat intussen ruim 3 jaar. Op 1 april 2016 heeft België het eurovignet afgeschaft en vervangen door de kilometerheffing waarbij eigenaars van zware vrachtwagens een heffing moeten betalen bij het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde gewestwegen in ons land. De tarieven verschillen per gewest (sinds 1 juli 2019 gelden trouwens nieuwe bedragen).
België moet verdrag opzeggen
Voor de toepassing van de kilometerheffing is het echter cruciaal dat België het Eurovignetverdrag definitief opzegt. De Europese Tolrichtlijn verbiedt de lidstaten immers om ‘een bepaalde voertuigcategorie zowel tolgelden als gebruiksrechten op te leggen voor het gebruik van een en hetzelfde traject’.
Op 25 juni 2015 had ons land al een kennisgeving neergelegd bij de depositaris van het Eurovignetverdrag om af te zien van ‘de heffing van het gebruiksrecht eurovignet’. Die stopzetting is samen met de invoering van de kilometerheffing in werking getreden op 1 april 2016. Op 31 maart 2019 heeft België beslist om het verdrag definitief op te zeggen. Het verdrag legt een opzeggingstermijn op van 9 maanden. De opzegging zal dus uitwerking hebben op 31 december 2019.

Bron:  Wet van 27 december 1994 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993. - Addendum, BS 3 september 2019.