Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Wat zijn de gespecialiseerde onderzoeksopdrachten van de centrale diensten van de gerechtelijke politie?

Nieuws - 08/08/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


De centrale diensten van de Algemene Directie Gerechtelijke Politie (DGJ) voeren gespecialiseerde onderzoeksopdrachten uit met betrekking tot
fraude met financiële instrumenten, fraude met de financiële belangen van de Europese Unie, btw-oplichtingen van het type grootschalige carrousel die een ernstig nadeel berokkenen aan de financiële belangen van de Staat en complexe dossiers met internationale draagwijdte die slechts uitzonderlijk voorkomen en een specifieke expertise vereisen
ernstige vormen van ICT-criminaliteit waaronder deze die de informaticasystemen van de kritieke infrastructuren in gevaar brengen
ernstige vormen van corruptie, met name openbare omkoping, illegale belangenneming, knevelarij en verduistering door ene persoon die een openbaar ambt uitoefenen, fraude bij overheidsopdrachten en subsidiefraude
de opsporing van voortvluchtigen personen in het kader van de onderzoeken die zijn toegekend aan de federale politie en, wat de strafuitvoering betreft, de opsporing van voorvluchtige veroordeelde of geïnterneerde personen
misdrijven in het militaire milieu.
Daarnaast voeren ze (op vraag en onder het gezag van de federale procureur) elke onderzoeksopdracht uit met het oog op de lokalisatie van misdaden of wanbedrijven zodat de bevoegde gerechtelijke overheid in staat is om het onderzoek toe te vertrouwen aan de politiedienst die ze aanduidt.
Welke centrale diensten?
De opdrachten op de lijst worden op dit moment toevertrouwd aan
de centrale dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie (CDGEFID)
de centrale dienst voor de bestrijding van de informaticacriminaliteit (FCCU)
de centrale dienst voor de bestrijding van de corruptie (CDBC)
de centrale dienst ‘Fugitive Active Search Team (FAST)
de centrale dienst van de gerechtelijke politie in militair milieu (DJMM)
Optimalisatie politiediensten
De lijst komt er in uitvoering van de Wet van 26 maart 2014 tot optimalisatie van de politiediensten. Daarin heeft de wetgever onder meer de opdrachten van de DGJ geherdefinieerd. Sindsdien stelt de Wet op de Geïntegreerde Politie uitdrukkelijk dat de DGJ instaat voor ‘de gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie en de ondersteuning van de politieopdrachten met inbegrip van de onderzoeksopdrachten in het raam van de aangelegenheden bepaald door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit’. Het KB is het resultaat van een grondige analyse waarbij taken en bevoegdheden werden geanalyseerd op basis van specifieke criteria (zoals de nood aan expertise, partnership, risico op beïnvloeding, enz.).
In werking: 12 augustus 2019.

Bron:  Koninklijk besluit van 23 juni 2019 ter uitvoering van artikel 102, tweede lid, 4°, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, BS 2 augustus 2019.

Extra informatie: Wet van 26 maart 2014 houdende optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten, BS 31 maart 2014 (art. 19).