Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Rechters, griffiers en magistraten van OM hebben geen machtiging meer nodig om persoonsgegevens uit Rijksregister te verwerken

Nieuws - 12/07/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Het Rijksregister, de bevolkingsregisters, het vreemdelingenregister, het wachtregister en de registers van de identiteits- en vreemdelingenkaarten zijn voortaan vrij toegankelijk voor de rechters en griffiers van hoven en rechtbanken, de magistraten van het openbaar ministerie, de onderzoeksrechters en de aangewezen ambtenaren van niveau 1 bij de administratieve overheden die instaan voor de tenuitvoerlegging van beslissingen in strafzaken en maatregelen ter bescherming van de maatschappij. Ze hebben geen voorafgaande machtiging meer nodig van de minister van Binnenlandse Zaken.
Volgens de wetgever is de machtiging niet noodzakelijk, noch opportuun: de wettelijke opdrachten van de betrokken actoren zijn strikt omkaderd door duidelijke, transparante en toegankelijke normen, ze zijn bij de verwerking van persoonsgegevens gebonden aan de regels uit de wet van 30 juli 2018 en er is een externe controle mogelijk door de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
De Verzamelwet Justitie voegt de vrijstellingen toe aan de Rijksregisterwet. Leden van de betrokken justitiediensten die de gegevens doorgeven aan niet-gemachtigde personen of die de gegevens buiten het kader van hun wettelijke opdrachten gebruiken riskeren een gevangenisstraf en een geldboete (of één van die straffen).
In werking: 29 juni 2019.

Bron:  Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, BS 19 juni 2019 (art. 133-137 Verzamelwet Justitie).