Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Dublin-procedure in Vreemdelingenwet

Nieuws - 12/07/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


De wetgever integreert een reeks bepalingen uit de Dublin III-Verordening (verordening 604/2013) in de Vreemdelingenwet. Deze verordening bevat uniforme regels om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een derdelander of staatsloze wordt ingediend bij een Europese lidstaat.
Uitgangspunt is dat er slechts 1 lidstaat verantwoordelijk is. Wanneer een bepaalde lidstaat meent dat het niet zelf, maar een andere lidstaat verantwoordelijk is, dan zal ze aan die lidstaat een overname- of terugname verzoek richten. De verantwoordelijke lidstaat is dan verplicht om de vreemdeling over- of terug te nemen. Via een nieuw artikel 51/5/1 in de Vreemdelingenwet wordt hier concrete uitvoering aan gegeven. België zal voortaan ook de verantwoordelijke lidstaat verzoeken om de betrokken vreemdeling terug te nemen. De wet bevat de nodige procedurele details.
Andere wijzigingen hebben onder meer betrekking op de bevoegdheid voor het nemen van een bevel om het grondgebied te verlaten. Er wordt meer duiding gegeven zodat er een duidelijk onderscheid is tussen langs de ene kant de rechtsgrond om het verblijf te weigeren, te beëindigen of in te trekken en langs de andere kant de rechtsgrond om een bevel om het grondgebied te verlaten uit te reiken.
In werking: 19 juli 2019.

Bron:  Wet van 8 mei 2019 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 9 juli 2019.