Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2019 (NIEUW)Het Wetboek wegverkeer en wegvervoer bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Nieuw in editie 2019: de wetgeving die geldt voor autorally’s op de openbare weg en voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden, werd toegevoegd in het nieuwe deel ‘Sportwedstrijden op de openbare weg’. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafprocesrecht 2019Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Vlaams kaderdecreet legt basis voor hervorming justitiehuizen

Nieuws - 11/07/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


De Vlaamse justitiehuizen zullen in de toekomst op een andere manier werken. Zowel organisatorisch als inhoudelijk. In het Kaderdecreet van 26 april 2019 wordt de basis gelegd voor deze grootschalige hervorming, maar de meeste bepalingen zullen pas in de latere uitvoeringsbesluiten vorm krijgen.
Uitgangspunten zijn
Schaalvergroting
Meer ‘evidence based’ werken
Reorganisatie juridische eerstelijnsbijstand
Schaalvergroting
De afdeling Justitiehuizen van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bestaat momenteel uit een centraal bestuur, het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET) en 14 buitendiensten (‘de justitiehuizen’). Deze structuur verdwijnt. In navolging van eerdere fusies in het gerechtelijke landschap en de hulp- en dienstverlening (zorgregio’s) kiest Vlaanderen voor schaalvergroting en een maximale aansluiting bij de hervormde gerechtelijke arrondissementen: 1 centraal bestuur en 6 gedecentraliseerde diensten, waarvan 5 justitiehuizen (Justitiehuis Antwerpen, Justitiehuis Limburg, Justitiehuis West-Vlaanderen, Justitiehuis Oost-Vlaanderen en Justitiehuis Brussel-Leuven) en het VCET.
De justitiehuizen zullen wel kunnen werken met lokale afdelingen of ‘justitiehuisantennes’.
Wetenschappelijk onderbouwd werken
‘Evidence based werken’ wordt key in het beleid en de praktijk van de justitiehuizen. Dit betekent een werking die gebaseerd is op kwantitatieve en/of kwalitatieve (wetenschappelijke onderzoeks)gegevens om zicht te krijgen op de effectiviteit van interventies. Focus ligt op monitoring, rapportering, innovatie en evaluatie.
Eerstelijnsbijstand
Justitiehuizen zullen in de toekomst niet meer instaan voor de juridische eerstelijnsbijstand en het onthaal van burgers. De opdracht wordt volledig toevertrouwd aan de Commissies voor de Juridische Eerstelijnsbijstand. Focus ligt op toegankelijkheid en laagdrempeligheid. De Commissies zullen daarom hervormd worden: hun structuur én hun taken: ze zullen multidisciplinair worden samengesteld, nauw samenwerking met partners (OCMW’s, CAW’s, diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, enz.).
Bij de hervorming zal ook extra aandacht worden besteed aan telefonische en online dienstverlening (skype, chat).
Uitvoeringsbesluiten
Het decreet geeft alleen de basis. De meeste items zullen verder worden uitgewerkt in uitvoeringsbesluiten. Daarin zal voor ieder topic een datum van inwerkingtreding worden vastgelegd.

Bron:  Decreet van 26 april 2019 houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand, BS 17 juni 2019.