Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Brussels gewest wil àlle aanvullende reglementen wegverkeer op E-sign

Nieuws - 23/05/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Het Brussels gewest wil àlle aanvullende reglementen op het gebied van wegverkeer verzamelen in de nieuwe online databank van Mobiel Brussel ‘E-sign’. Deze digitale documentenkluis wordt hét referentiepunt voor de overheid voor uitvoering van de reglementen, de communicatie over de inhoud en de controle op de toepassing ervan.
Het platform bevat
De aanvullende reglementen ‘betreffende de politie over het wegverkeer vast’ van de gemeenteraden van de 19 Brusselse gemeenten
Een overzicht van de verkeerstekens die geplaatst, verplaatst of verwijderd moeten worden naar aanleiding van de gemeentelijke aanvullende reglementen, samen met hun exacte locatie
Een overzicht van andere verkeerstekens die geen aanvullend reglement vereisen
De aanvullende reglementen om het openbaar vervoer in de gemeente te vergemakkelijken die door de gemeenteraden zijn vastgesteld op verzoek van de minister van Mobiliteit
De aanvullende reglementen van de minister van Mobiliteit die betrekking hebben op
-
De gewestwegen en de kruispunten waarvan een van die openbare wegen deel uitmaakt
-
De aanwijzing van de bebouwde kommen bedoeld in het Wegverkeersreglement
-
De verkeersmaatregelen die zich over meer dan één gemeente uitstrekken.
Daarnaast kunnen ook de voorbereidende documenten m.b.t. de aanvullende reglementen worden opgeladen.
E-sign werkt tot slot ook als doorgeefluik: de aanvullende reglementen worden via het platform overgemaakt aan het secretariaat van de Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer. Op die manier kan de commissie snel en eenvoudig advies geven over de inhoud. Dat advies is verplicht vooraleer een aanvullend regelement kan worden vastgesteld en in werking treden.
In werking: 27 mei 2019

Bron:  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2019 houdende de organisatie van overdracht van de aanvullende reglementen inzake het wegverkeer en de exacte locatie van de verkeerstekens ter uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, BS 17 mei 2019.

Extra informatie: Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, BS 14 mei 2014.