Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

‘Vierkant groen’ voor fietsers en voetgangers voortaan mogelijk op kruispunten

Nieuws - 22/05/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens en Tom Depla


Aan een kruispunt met driekleurige verkeerslichten kunnen voetgangers en fietsers vanaf 31 mei 2019 in alle richtingen tegelijk groen krijgen. Hiervoor heeft de wetgever in de Wegcode speciale verkeerslichten opgenomen die bestaan uit een voetgangers- of fietssilhouet omringd door pijltjes. Bij deze verkeerslichtenregeling - ‘alle fietsers tegelijk groen’ of ‘vierkant groen’ genoemd - worden conflicten met het gemotoriseerde verkeer uitgesloten. Dat verhoogt de verkeersveiligheid. De wetgever introduceert ook een bijkomend oranjegeel knipperlicht met een fietssilhouet en een pijl dat fietsers toelaat om aan een rood licht door te rijden.

Op dit moment is het voor wegbeheerders niet mogelijk om op kruispunten met driekleurige verkeerslichten tegelijk groen te geven aan het verkeer uit de vier richtingen. In artikel 61.3.2. van de Wegcode, dat het gebruik van driekleurige verkeerslichten bepaalt, staat namelijk te lezen: “Wanneer de verkeerslichten op een kruispunt geplaatst zijn, mogen het groene of oranjegele licht slechts verschijnen wanneer de rode lichten branden voor het verkeer dat uit de dwarswegen komt.”

Voetgangers- of fietssilhouet omringd door pijltjes

De wetgever maakt dat vanaf 31 mei wel mogelijk voor fietsers en voetgangers. Aan de betekenis van driekleurige verkeerslichten in de Wegcode voegt hij twee bepalingen toe:

  • “Wanneer het groene, oranje of rode fietssilhouet omringd is door pijltjes betekent dit dat gelijktijdig groen, oranje of rood geldt voor de dwarsrichting. Deze lichten gelden enkel voor fietsers.”
  • “Wanneer de lichten het verlichte silhouet van een fiets en een voetganger voorstellen, gelden deze lichten enkel voor fietsers en voetgangers.”

Voor voetgangerslichten, die tweekleurig zijn, wordt een gelijkaardige bepaling toegevoegd: 

  • “Als het voetgangerssilhouet omringd is door pijltjes, betekent dit dat gelijktijdig groen of rood geldt voor de dwarsrichting. Deze lichten gelden enkel voor voetgangers.”
Doorrijden aan oranjegeel knipperlicht met pijl

Voor de fietsers neemt de wetgever nog een ander speciaal verkeerslicht op in de Wegcode, namelijk een bijkomend oranjegeel knipperend licht met een fietssilhouet en met een oranjegele knipperende pijl. Als dat bijkomende licht knippert terwijl een rood licht of een oranjegeel licht brandt, mogen fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen toch verder rijden in de richting van de pijl. Voorwaarde is wel dat ze voorrang verlenen aan de bestuurders die op regelmatige wijze uit andere richtingen komen en aan voetgangers.

In werking: 31 mei 2019

Bron: Wet van 13 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg teneinde de regeling "alle fietsers tegelijk groen" in te voeren, BS 21 mei 2019.

Extra informatie: lees ook het nieuwsbericht 'Wegcode soepeler voor fietsers en voetgangers' van 22 mei 2019