Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafprocesrecht 2019 (NIEUW)Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Centraal rekeningnummer ‘Inning en Invordering’ ook voor gerechtskosten in strafzaken, behalve voor bepaalde vereffeningen aan douane en politie

Nieuws - 13/05/2019
-
Auteur 
Laure Lemmens


Wie gerechtskosten in strafzaken moet betalen, doet dat voortaan op het centrale rekeningnummer ‘Inning en Invordering’ van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering van de FOD Financiën. Al bestaan er uitzonderingen voor sommige betalingen aan douane en politie.
Centraal rekeningnummer
Sinds begin dit jaar gebruikt de Algemene Administratie van de Inning en Invordering van de FOD Financiën hetzelfde, centrale rekeningnummer voor de inning en invordering van bijna alle fiscale en niet-fiscale schulden. Eenvoudiger voor het personeel, maar ook voor de burger. Tot vorig jaar deden belastingplichtigen hun betalingen nog op diverse rekeningen al naargelang de fiscale schuld die ze moesten aflossen. Nu is er alleen nog rekeningnummer BE51 6792 0031 1262.
Of toch bijna alleen. Voor bepaalde zaken, zoals voorafbetalingen, zijn er wel nog aparte rekeningen.
Ook voor gerechtskosten in strafzaken
Er zat een beetje vertraging op, maar het centrale rekeningnummer wordt nu ook ingevoerd voor de gerechtskosten in strafzaken. De Algemene Administratie van de Inning en Invordering is immers ook bevoegd voor de invordering van deze niet-fiscale schulden. Het rekeningnummer moet voortaan worden gebruikt voor de betaling van de geldboeten, teruggaven, schadeloosstelling en kosten in het kader van het algemeen reglement gerechtskosten in strafzaken. Maar er zijn uitzonderingen.
Invordering door politie en douane
De nieuwe betalingswijze is niet van toepassing op ‘betalingen die verricht worden in handen van de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen of de politie in toepassing van de Programmawet van 25 december 2016’. Het gaat dan bijvoorbeeld om chauffeurs die tijdens een wegcontrole door de douane hun niet-betaalde geldsommen in het kader van een bevel tot betalen aflossen of niet-betaalde douane- en accijnsschulden vereffenen.
In werking: 1 mei 2019.

Bron:  Koninklijk besluit van 7 april 2019 tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, BS 8 mei 2019.

Extra informatie: Koninklijk besluit van 17 februari 2019 tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, BS 8 maart 2019.