Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice
Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen
van COVID-19 op de voet.
We stellen alles in het werk om de gezondheid
en de veiligheid van onze werknemers,
hun families en onze klanten veilig te stellen
en dit zonder de dienstverlening aan onze klanten te onderbreken.

U kunt intussen onverminderd op ons blijven rekenen.
De meeste medewerkers kunnen thuis werken,
ook ons Customer Service Team.
U kan hen nog steeds tijdens de kantooruren,
elke werkdag tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u30,
bereiken.


Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafrecht 2020 (NIEUW)Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Volledig geüpdatet en uitgebreid met nieuwe commentaarteksten (o.a. over vruchtafdrijving, grafschennis, belaging, schending van het beroepsgeheim, bijzondere vormen van oplichting, handel in menselijke organen). U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten (NIEUW)Het pas verschenen boek Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten is een gids om verantwoord om te gaan met overheidsgeld en tegelijk de kwaliteit van de aan te kopen goederen en diensten te verbeteren. Het legt de noodzakelijke handelingen uit per fase van het inkoopproces. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Zakboekje politiestatuut 2020Met het Zakboekje Politiestatuut 2020 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Verkeersvademecum 2020In editie 2020 van het Verkeersvademecum werden alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2019. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop, waar u ook een overzicht vindt van de verwerkte wetswijzigingen.

Interventiezakboekje 2020Het ‘Interventiezakboekje 2020’ bestaat uit 72 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2019 zijn er fiches toegevoegd over 'Camerawet politie', 'Cannabis light' en 'Drones'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Politie heeft verregaande communicatieplicht bij repatriëringen over Nederlands en Luxemburgs grondgebied: wet gepubliceerd

Nieuws - 10/09/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


België, Nederland en Luxemburg hebben op 16 juni 2016 duidelijke afspraken gemaakt over hun taken en verantwoordelijkheden wanneer ze vreemdelingen repatriëren over elkaars grondgebied. Op die manier willen ze hun samenwerking verbeteren en discussies vermijden. Heel wat bepalingen zijn al jaren gangbare praktijk, maar waren nog niet in een internationaal rechtsinstrument gegoten. De ‘Uitvoeringsafspraak betreffende de samenwerking, begeleiding en ondersteuning bij repatriëringsmaatregelen over het grondgebied van de Benelux-landen’ heeft zowel voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) als de politiediensten een aantal gevolgen wanneer ze repatriëringen begeleiden. We geven u graag mee dat de Belgische instemmingswet op 27 augustus 2018 in het Belgisch Staatsblad is verschenen.
Al zorgt dat in de praktijk voor weinig nieuws. De Uitvoeringsafspraak wordt immers al toegepast sinds 24 augustus 2016. België, Nederland en Luxemburg hebben bij ondertekening uitdrukkelijk gekozen voor ‘een voorlopige toepassing’ in afwachting dat de instemmingsprocedures worden afgerond. Een mogelijkheid die wordt voorzien door het internationale verdragsrecht.
We geven u toch graag nog even de belangrijkste verplichtingen uit het akkoord mee.
Communicatieplicht
Bij iedere repatriëring die ze uitvoeren zijn de DVZ en de politiediensten verplicht om de bevoegde autoriteit van het land dat ze willen doorkruisen (24 uur op voorhand) mee te delen welke ambtenaren er precies zullen meereizen, welk voertuig er zal worden gebruikt, welke reisweg er zal worden gevolgd en welke vrijheidsbeperkingen middelen of wapens de ambtenaren zullen meenemen.
Die kennisgeving is erg belangrijk want als ze door Luxemburg willen reizen, mogen ze in principe alleen vrijheidsbeperkende middelen meenemen die conform het Luxemburgse recht niet gekwalificeerd zijn als wapen, zoals boeimiddelen. Willen ze een wapenstok, pepperspray of een vuurwapen meenemen is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming nodig van Luxemburg. Een andere afspraak de diensten mee moeten rekening houden, is dan weer dat de repatriëring in principe alleen mag uitgevoerd worden door ambtenaren in burger en met een dienstvoertuig dat niet als dusdanig herkenbaar is.
Transit aanvragen
Verder zijn ze onder meer verplicht om:
  • het land dat ze willen doorkruisen op voorhand in te lichten van een repatriëring over diens grondgebied (in principe 48uur voor het voorgenomen vervoer). En dat via het officiële aanvraagformulier. Het transitland moet binnen de 24uur zijn akkoord te geven voor de repatriëring over hun grondgebied;
  • elkaar te contacteren bij problemen;
  • extra maatregelen te nemen bij repatriëringen van personen die een risico vormen voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de volksgezondheid.

Bron:  Wet van 4 mei 2018 houdende instemming met de Uitvoeringsafspraak tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de samenwerking, begeleiding en ondersteuning bij repatriëringsmaatregelen over het grondgebied van de Benelux-landen, gedaan te Brussel op 16 juni 2016, BS 27 augustus 2018.