Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2018Het 'Wetboek wegverkeer en wegvervoer' is de nieuwe naam van het 'Basiswetboek wegverkeer voor de politie'. Het bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de politie en is het ook een handig hulpmiddel voor iedereen die geregeld met de verkeerswetgeving in aanraking komt. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018Het Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018 is volledig afgestemd op de nieuwe regels van het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning en het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening, die op 1 maart 2018 in werking zijn getreden. Met het nieuwe decreet wordt de handhaving helemaal omgegooid. Daarom werd ook het zakboekje volledig herwerkt en kreeg het een nieuwe structuur. Het is nu meer dan ooit een juridische en praktische handleiding bij de handhavingsinstrumenten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafrecht 2018De nieuwe editie van Zakboekje strafrecht werd aangepast aan alle wetswijzigingen die tot en met 15 maart 2018 gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad. Er zijn onder andere wijzigingen i.v.m. mensenhandel, woonstschennis, voorbereiding van een terroristisch misdrijf, onderschepping van niet voor het publiek toegankelijke communicatie, gedwongen huwelijk, het binnendringen in havengebieden en interne hacking. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Politieambtenaren moeten zelf gevoelige informatie aan gerecht melden, niet hun oversten

Nieuws - 11/07/2018
-
Auteur 
Tom Depla


Elke politieambtenaar is verplicht - en kan er strafrechtelijk voor gesanctioneerd worden - om zelf relevante informatie voor de strafvordering mee te delen aan de gerechtelijke overheid (openbaar ministerie of onderzoeksrechter). Het Hof van Cassatie zette daar in een arrest van 22 mei 2018 belangrijke bakens over uit. “Vooral bij politionele informantenwerking, maar ook meer algemeen voor politionele informatiehuishouding, is dat een zeer relevante uitspraak”, zo schrijft Frank Schuermans, advocaat-generaal in Gent en lid van het Controleorgaan op de politionele informatie, in De Juristenkrant.

Bij het onderzoek naar de aanslag op het Joods Museum in Brussel in 2014 had een politieambtenaar belast met informantenwerking geen vertrouwelijk verslag opgesteld met relevante informatie over het wapen van de dader.

Artikel 44/11/1 WPA

De basis voor de ambtelijke verplichting om die informatie te melden is te vinden in artikel 44/11/1, 1e lid van de wet op het politieambt (WPA). Daarin staat dat het voor leden van de politiediensten strafbaar is om willens en wetens informatie achter te houden die van belang is voor de uitoefening van de strafvordering of die aanleiding kan geven tot het nemen van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van personen, van de openbare veiligheid of van de openbare gezondheid. Het is ook strafbaar om willens en wetens na te laten om de algemene nationale gegevensbank (ANG) te voeden. Cassatie verduidelijkt dat op elke individuele politieambtenaar het verbod op het achterhouden van informatie - en dus het meedelen van de relevante informatie - aan de bevoegde gerechtelijke overheid van toepassing is, en dat die mededelingsplicht niet verdwijnt door bijvoorbeeld de hiërarchisch meerdere in te lichten.

Vertrouwelijk verslag

De Brusselse procureur-generaal die de zaak voor het Hof van Cassatie bracht, argumenteerde dat het gegeven dat een politieambtenaar de informatie meedeelt aan zijn hiërarchische oversten, hem niet ontslaat “van zijn persoonlijke verplichting om die informatie via een vertrouwelijk verslag aan het openbaar ministerie ter kennis te brengen, net zoals dat geldt voor eender welke inlichting die relevant is voor de strafvordering (en dat normaal gezien via proces-verbaal). Evenmin doet een mededeling aan de hiërarchische oversten bij die laatste de verplichting ontstaan om, in de plaats van hij die als politieambtenaar-contactambtenaar de informatie uit de informantenwerking kreeg, het vertrouwelijk verslag op te stellen.” Cassatie volgt die redenering en voegt eraan toe dat de politieambtenaar als feitelijk ontvanger van de informatie ook de meest geschikte persoon is om die informatie mee te delen aan de gerechtelijke overheid.

Zoeken naar evenwicht

“Hoewel de uitspraak moet toegejuicht worden, kan men niet blind zijn voor de mogelijke keerzijde van de medaille”, aldus Schuermans, “zoals de parlementaire onderzoekscommissie ‘aanslagen’ terecht laakte: ‘infobesitas’, waarbij politieambtenaren om zich ‘in te dekken’ zowat alles op papier zetten. Het zoeken van het goede evenwicht waarbij alleen relevante informatie moet doorstromen blijft een moeilijk en voortdurend evenwicht dat, voor zoveel als nodig, de complexiteit van de functie van politieambtenaar aantoont.”

Het volledige artikel over het arrest van het Hof van Cassatie in Gent kunt u lezen in De Juristenkrant van 27 juni 2018 (ook beschikbaar via Polinfo.be).