Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2018Het 'Wetboek wegverkeer en wegvervoer' is de nieuwe naam van het 'Basiswetboek wegverkeer voor de politie'. Het bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de politie en is het ook een handig hulpmiddel voor iedereen die geregeld met de verkeerswetgeving in aanraking komt. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018Het Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018 is volledig afgestemd op de nieuwe regels van het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning en het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening, die op 1 maart 2018 in werking zijn getreden. Met het nieuwe decreet wordt de handhaving helemaal omgegooid. Daarom werd ook het zakboekje volledig herwerkt en kreeg het een nieuwe structuur. Het is nu meer dan ooit een juridische en praktische handleiding bij de handhavingsinstrumenten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafrecht 2018De nieuwe editie van Zakboekje strafrecht werd aangepast aan alle wetswijzigingen die tot en met 15 maart 2018 gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad. Er zijn onder andere wijzigingen i.v.m. mensenhandel, woonstschennis, voorbereiding van een terroristisch misdrijf, onderschepping van niet voor het publiek toegankelijke communicatie, gedwongen huwelijk, het binnendringen in havengebieden en interne hacking. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Brussels gewest haalt toegangswegen naar drie randparkings uit lage-emissiezone

Nieuws - 11/07/2018
-
Auteur 
Carine Govaert


Sinds 1 januari 2018 geldt er een lage-emissiezone (LEZ) op het grondgebied van het Brussels Hoofsdtedelijk Gewest. Op enkele uitzonderingen na: snelwegen en de Ring rond Brussel vallen niet onder de LEZ. In een ministerieel besluit neemt Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet ook drie grote toegangswegen op bij de uitzonderingen. Het gaat om toegangswegen die leiden naar 3 grote randparkings, waar de chauffeur de wagen kan achterlaten en kan overstappen op het openbaar vervoer.
Namelijk de toegangswegen naar:
parking Stalle te Ukkel;
parking Ceria-COOVI te Anderlecht (Neerpede); en
parking van Kraainem.
Hoewel het ministerieel besluit pas op 28 juni 2018 werd goedgekeurd en het op 4 juli in het Belgisch Staatsblad verscheen, heeft het MB het nog over de lage-emissiezone die zál worden ingevoerd op het Brussels grondgebied en over de verkeersborden E117 en E118 die gebruikt zúllen worden om de lage-emissiezone af te bakenen.
De LEZ wordt in Brussel gefaseerd ingevoerd. Dit jaar worden alleen de oudste, meest vervuilende diesels verbannen. En de eerste boetes worden pas in oktober uitgeschreven. Daarna worden de regels elk jaar strenger.
Van toepassing:
Brussels gewest.
Juridisch gezien: vanaf 14 juli 2018. Dat is: wettelijke regeling van inwerkingtreding 10 dagen na publicatie in BS. In werkelijkheid: sinds 1 januari 2018.

Bron: 28 JUNI 2018. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het aanvullend reglement betreffende de signalisatie van de lage emissiezones in de zin van artikel 2.63 en 71.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, BS 4 juli 2018, bl. 54002.

Extra informatie:
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone, BS 2 februari 2018 [Brusselse LEZ-besluit].