Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2018 (NIEUW)Het 'Wetboek wegverkeer en wegvervoer' is de nieuwe naam van het 'Basiswetboek wegverkeer voor de politie'. Het bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de politie en is het ook een handig hulpmiddel voor iedereen die geregeld met de verkeerswetgeving in aanraking komt. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018Het Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018 is volledig afgestemd op de nieuwe regels van het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning en het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening, die op 1 maart 2018 in werking zijn getreden. Met het nieuwe decreet wordt de handhaving helemaal omgegooid. Daarom werd ook het zakboekje volledig herwerkt en kreeg het een nieuwe structuur. Het is nu meer dan ooit een juridische en praktische handleiding bij de handhavingsinstrumenten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafrecht 2018De nieuwe editie van Zakboekje strafrecht werd aangepast aan alle wetswijzigingen die tot en met 15 maart 2018 gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad. Er zijn onder andere wijzigingen i.v.m. mensenhandel, woonstschennis, voorbereiding van een terroristisch misdrijf, onderschepping van niet voor het publiek toegankelijke communicatie, gedwongen huwelijk, het binnendringen in havengebieden en interne hacking. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Oranje-rood wordt verplichte kleur voor overgooiers en verkeersparka’s politie

Nieuws - 12/06/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


Het KB met uniformvereisten voor de politie is voortaan duidelijk: de overgooiers en verkeersparka’s van de politie zijn oranje-rood. En dus niet fluogeel, een kleur die in sommige zones wordt gebruikt. Politiepersoneel dat een verkeersmantel of overgooier heeft die niet oranje-rood is, mag die wel blijven dragen tot en met 31 december 2026.
Jaren geleden heeft onderzoek uitgewezen dat de kleur oranje-rood beter zichtbaar is dan andere kleuren. Destijds is dan ook afgesproken om deze kleur binnen de politie te gebruiken voor onder meer de verkeersmantels en fluohesjes. Maar het KB van 10 juni 2006 dat de vereisten bevat voor de politie-uniformen, is niet zo eenduidig. De voorbeelden van de mantels en overgooiers in bijlagen D en E zijn immers afgebeeld zonder kleur. Een bron voor interpretatie, zo blijkt. Er zijn immers zones die doorheen de jaren fluogele jassen en overgooiers zijn gaan gebruiken.
Om verdere verwarring te vermijden en opnieuw uniformiteit in de kledij te krijgen, worden bijlage D en E nu vervangen. Met in bijlage D een oranje-rode overgooier en in bijlage E een oranje-rode verkeersparka (de term verkeersmantel wordt niet langer gebruikt).
Nieuwe modellen
Bijlage D: overgooier

Bijlage E: verkeersparka

Overgangsregeling
Het KB treedt in werking op 18 juni 2018 (10 dagen na publicatie). Maar politiepersoneel dat een verkeersmantel of een overgooier met een andere kleur heeft, mag die blijven dragen tot en met 31 december 2026. Gemeente- en politieraden van de politiezones die voor 31 december 2016 een gele in plaats van de domein oranje-rode overgooier of verkeersparka hebben ingevoerd, kunnen de personeelsleden van hun zone machtigen om de gele overgooier of verkeersparka te blijven dragen tot en met 31 december 2026.

Bron:  Koninklijk besluit van 27 april 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2006 houdende de regeling van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, BS 8 juni 2018.